Sådan gør du force majeure gældende for efterafgrøder

Du kan gøre force majeure gældende for usædvanligt regnvejr eller dårlig fremspiring i forhold til dine efterafgrøder.

Hvis du ikke har kunnet etablere dine MFO-efterafgrøder, og det skyldes usædvanligt regnvejr kan du gøre force majeure gældende senest 27. september.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

For de målrettede efterafgrøder skal du have forsøgt at etablere dem, men du kan gøre force majeure gældende for dårlig fremspiring.

"Bemærk, at reglerne ikke giver mulighed for force majeure på pligtige og husdyrefterafgrøder. Du har ligeledes mulighed for at gøre force majeure gældende ift. overholdelse af aktivitetskravet på Grundbetalingsordningen senest d. 16. oktober 2019", lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Sådan anmoder du dig force majeure:

  1. Send en mail til adressen arealtilskud@lbst.dk
  2. Skriv ”Force majeure, CVR-nr.” i emnefeltet på mailen
  3. Udfyld et af skemaerne nedenfor alt efter om der er tale om MFO-efterafgrøder, målrettede efterafgrøder eller overholdelse af aktivitetskravet. Du skal kunne redegøre for, at situationen i år er usædvanlig sammenlignet med, hvad man normalt kan forvente. Hvis der er tale om målrettede efterafgrøder, er force majeure kun muligt, hvis du har forsøgt at etablere efterafgrøderne, men at de efterfølgende ikke er fremspiret. Du skal derfor redegøre for, hvad du har gjort
  4. Vedhæft det i mailen

Du skal ikke rette i dit Fællesskema.

"Det er en forudsætning for at anerkende force majeure, at forholdene er usædvanlige og uforudsigelige. Du kan ikke bruge fx tilstoppede dræn som eneste argument for force majeure, da dette ikke er en uforudsigelig hændelse", understreger Landbrugsstyrelsen.

Hvad er fristen for at gøre force majeure gældende?

Du skal gøre opmærksom på force majeure senest 15 arbejdsdage efter du var bekendt med den manglende regeloverholdelse. Da seneste frist for etablering af efterafgrøder var 7. september, tæller de 15 arbejdsdage fra dette tidspunkt. Det vil sige, at du senest 27. september skal have sendt din anmodning.

Hvis du har etableret dine efterafgrøder, men der er dårlig fremspiring på grund af usædvanligt vejr, tæller de 15 arbejdsdage fra tidspunktet, hvor du blev bekendt med, at udviklingen i efterafgrøden ikke lever op til de fastsatte krav.

Hvad sker der med støtten?

Hvis der er tale om force majeure for dine MFO-efterafgrødemarker, vil de tælle med til opfyldelsen af MFO-kravet, og de vil danne grundlag for udbetaling af grundbetaling og grøn støtte.

I forhold til målrettede efterafgrøder vil du fortsat kunne få udbetalt støtten, såfremt efterafgrøderne er forsøgt etableret. Kvælstofkvoten vil fortsat blive reduceret, jf. reglerne herom.

Force majeure for aktivitetskravet

Reglerne om force majeure kan også gøre sig gældende, hvis du ikke har kunnet opfylde aktivitetskravet på Grundbetaling om slåning på dine græsmarker på grund af usædvanligt vejr. Hvis du mener at være omfattet, kan du på samme måde gøre force majeure gældende ved brug af skemaet for aktivitetskravet nedenfor. Fristen for at gøre force majeure gældende ift. overholdelse af aktivietskravet er 16. oktober 2019.

Se mere på styrelsens hjemmeside.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle