Sådan kan den gamle stald få nyt klimaliv

Nye effektive teknikker til reduktion af ammoniakudslippet fra husdyr gør op med gyllen. EuroTier viser tre spændende nyheder, der kan give nyt liv til eksisterende stalde

Et stort fokus på EuroTier er klimaforandringerne og i særdeleshed behovet for at reducere udledningerne af drivhusgasser fra husdyrproduktionen.

Den tyske EuroTier-arrangør, landbrugsorganisationen Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), vurderer ud fra sit kendskab til landbrugspolitikken og forbrugerstrømninger i Europa, at reduktionsopgaven kan husdyrproduktionen ikke kan slippe for. Overalt i Europa ses samme linje, nemlig at alle dele af erhvervslivet kommer til at bidrage til reduktionerne.

Så reduktion af klimabelastningen bliver ifølge DLG ’den nye normal’ på lige fod med andre politiker- og forbrugerkrav som f.eks. mere dyrevelfærd, øget biodiversitet og reduceret forbrug af antibiotika og skal integreres på den enkelte bedrift gennem en række tiltag, der spænder fra foder over genetik til gyllen.

Slut med gylle

Det stærke klimafokus ses i EuroTiers uddeling af medaljer, hvor den eneste guldmedalje gik til et hollandsk udviklet kotoilet, som separerer urin og det faste møg og derved halverer ammoniakbelastningen. 

Separation af urin og det faste møg udløste desuden en af blot syv sølvmedaljer til et fransk firma for en ny gulvtype til kostalde med kontinuerlig separation og en effekt ifølge de første målinger på op til 70 procents reduktion af ammoniakreduktionen.

Nyt liv til gammel stald

På EuroTiers sidste dag, fredag 12. februar, præsenterer Lely en række nyheder. Formentlig bliver der også mulighed for et gensyn med Lely Sphere, som med en kombination af separation og luftrensning også opnår omkring 70 procents effekt.

Alle tre løsninger vil blive kommercielt tilgængelige i de kommende år og er især interessante, fordi de kan anvendes i eksisterende stalde, som dermed kan opdateres til nye klimakrav.

DLG er vært ved webinarer alle fire messedage tirsdag til fredag om forskellige teknikker og input til at reducere husdyrproduktionens klimabelastning.

Oplægsholderne er både forskere, rådgivere og landmænd, og der vil være webinarer på både tysk og engelsk.


 

Emneord

Eurotier 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle