Sådan skaber du bedre naturpleje og vilkår for vildtet

Vil du som landmand gerne gøre en aktiv indsats for at etablere eller forbedre naturplejen? Du får her tre gode råd fra VKSTs vand-, natur, og miljøkonsulent og fra en landmand, der har skabt bedre naturpleje til fordel for vildtet.

Der er mange løsninger på, hvordan man som landmand kan etablere en bedre naturpleje. Men for at sikre en bedre naturpleje, handler det først og fremmest om at værne om de arealer på bedriften, hvor naturen har udviklet sig over mange år som f.eks. heder, gamle markveje og levende hegn.

For naturpleje er andet end at grave, plante og så for vildtet. I de fleste tilfælde har det en god effekt at give naturarealerne ro, der er værdifuld for naturens dynamik og levevilkår.

På trods af, at det kan være svært at navigere i løsninger til at skabe bedre naturpleje, kan det ifølge Mikael Kirkhoff Samsøe, der er vand-, natur- og miljøkonsulent hos VKST, lade sig gøre at skabe et bedre og mere naturligt dyreliv med få gode råd:

1. Lad naturen råde på dens præmisser

"Det er vigtigt at omlægge tiltagene som vildtstriber, græsbræmme og insektvolde så sjældent som muligt og i en rotationsordning, så der altid efterlades uforstyrrede områder, hvor smådyr kan overleve", siger Mikael Kirkhoff Samsøe.

Derfor kan du som landmand vælge at anlægge flerårige blomsterstriber, der tiltrækker insekter, når hønsefuglene kyllinger skal bruge insektføde.

2. Pas på de vilde blomster

"Har du forskellige vilde blomster langs hegn og markveje? Så hold god afstand med ploven og gødningssprederen. Steder hvor der er mange vilde blomster, er i de fleste tilfælde også der, hvor der findes mange forskellige insekter", siger Mikael Kirkhoff Samsøe.

For at skåne de vilde blomster mest muligt, kan du have 2m græs langs læbæltet. Det vil gøre en stor forskel for vildtet.

3. Etablere nye tiltag for vildtet

Mogens Anholm blev i 2015 kåret som "Årets Grønne Landmand" af Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening. Han har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen og udgivelsen at VKST’s, "Natur- og landbrugsmappe". Han har derfor delt ud af gode råd, der handler om, hvordan man bedst plejer naturen og med hvilke tiltag.

Et af de råd, han vil give til landmænd, der overvejer at etablere vildtpleje, er at arealet skal være attraktivt for vildtet:

"Som landmand kan man lave nogle flere barjordsstriber, som er meget vigtigt for fugle og især kyllinger. Man kan også vælge at slå nogle rabatter eller striber, så der er noget lavt græs.  Aller bedst kan man også lade kvæg, får og heste græsse ned. Det giver mangfoldighed for flora, fugle og vildt, som jeg tror er vigtigt, siger", Mogens Anholm.

Man kan også ved en ny etablering af nye områder lave en tyndere udsåning. Det har den effekt, at det giver gode livsbetingelser for plante- og dyreliv.

Der er mange regler, der skal følges i forbindelse med naturpleje, og det kan være svært at navigere i. Derfor anbefaler VKST, at man altid involverer en landbrugsrådgiver inden, der udføres natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.

Faktaboks

Vil du vide mere? 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle