Søerne kan godt få hestebønner
Ny afprøvning viser, at søer også kan æde hestebønner, uden at det går ud over produktiviteten.

Drægtige og diegivende søer kan nu trygt følge efter smågrise og slagtesvin, der godt må få hestebønner i op til 20 procent af foderblandingen.
Det har et nyt forsøg i en nordjysk besætning med 1.200 søer og samlet 3.000 løbninger vist.
I forsøget indgik søer og polte to uger før løbning med 15 procent hestebønner i både drægtigheds- og diegivningsfoderet.
»Det er foreløbige data, der arbejdes på lige nu. Både på faringsprocent og omløberprocent var der for forsøgs- og kontrolgrupperne ingen forskel. Til gengæld var der signifikant flere totalfødte grise pr. kuld i den gruppe af søer, der fik hestebønner, men de havde også et signifikant højere antal dødfødte grise pr. kuld. Det, tror vi, hænger sammen med, at den generelle kuldstørrelse var større for gruppen med hestebønner frem for andet«, fortalte Lisbeth Shooter.
I diegivningsperioden fandt Seges-folkene ingen effekt af kuldtilvæksten udtrykt som mælkeydelsen som følge af tildeling af hestebønner. Dog var der en tendens til en større andel døde pattegrise i gruppen med hestebønner, men forskellen til kontrolgruppen var ikke signifikant.
»Resultaterne foranlediger, at vi lige om lidt kommer ud med en ny vejledning og anbefaling om iblanding af hestebønner, hvor vi vil sige, at op til maksimalt 15 procent hestebønner kan man sagtens anvende til søer i begge cyklusser«, sagde Lisbeth Shooter.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle