Sønderjysk Landboforening om VKO-udspil: Det vil vi gerne være med til!

Sønderjysk Landboforening roser VKO's landbrugspakke for at fjerne "tåbelige særregler".

Sønderjysk Landboforening roser VKO's landbrugspakke for blandt andet at fjerne krav om ekstra efterafgrøder, reduceret N-gødskning og randzoner, som foreningen kalder både tåbelige, firkantede og omkostningstunge for landbruget.

"Ophævelse af tåbelige særregler f.eks. at der kun må køres husdyrgødning ud til nedpløjning mellem 1. og 15. november.  En komplet tåbelig embedsmandsregel, som det ikke kan gå for hurtigt med at få ophævet," skriver Christian Lund, formand i Sønderjysk Landboforening.

Han er svært tilfreds med forslaget og ser det som en mulighed for, at landbruget kan få lov til at udvikle sig positivt, samtidig med at det giver grundlag for flere arbejdspladser i fødevareindustrien og større eksportværdi for Danmark.

"Hensigten i VKO-udspillet imødekommer tilsyneladende  et godt stykke hen ad vejen, nogle af de begrænsninger, der gennem de seneste år har gjort det træls at være landmand i Danmark. Derfor ser jeg det som et særdeles kærkomment forslag til at rette op på nogle af de alt for stramme rammevilkår, som danske regeringer har fået indført for erhvervet," skriver han og tilføjer:

"Det vil vi gerne være med til!"

Emneord

landbrugspakke , gødskning , kvælstof , randzoner , økologi , miljø

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle