Sønderjysk landbrug, kommune og forsyning samarbejder om fjordanalyser

Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd er gået sammen om at få analyseret næringsstofbelastningerne af Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord.

- Det nye i det her er, at vi har besluttet os for, at vi i fælleskab vil finde ud af, hvad der skal til for at få en god tilstand i Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord.  Vi har sat et fælles mål: En ren og sund fjord.

Sådan siger Henrik Jessen, formand for LandboSyd i en kommentar til, at landboforeningen er gået sammen med Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning om at få analyseret næringsstofbelastningerne af Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord.

- Det er i mine øjne helt centralt, at vi tre aktører, som alle påvirker fjorden i en eller anden grad, har kunnet lave et fælles og fagligt grundlag - i stedet for, at  parterne står og vifter med hver sin rapport.

- Nu står vi med et fælles, fagligt grundlag,  siger Henrik Jessen.

Han understreger, at landbruget er nået langt med at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet de sidste 30 år

Ikke publiceret

Rapporterne med analyserne af fjordenes miljøtilstand er endnu ikke offentliggjort, men indholdet betyder i følge Henrik Jessen, at der står nogle  konkrete ting om blandt andet vandudskiftning og hvad, der påvirker det enkelte vandområde.

- Det giver os mulighder for at gå mere målrettet til værks - indtil nu har alle fjorde fået den samme løsning, siger Henrik Jessen.

Borgmester: Nyttigt

Også borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, glæder sig over fjordrapporterne, som LandboSyd, Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyningsselskab har finansieret hver en tredjedel af.

- Fjordrapporterne er et vigtigt redskab for os. De kan bidrage til at øge forståelsen af sammenhængen mellem udledning af næringsstoffer på forskellige tidspunkter af året, algeopblomstring i sommerhalvåret, og vandudskiftningen i fjordene, siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, i en fælles pressemeddelelse far de tre parter.

- Den viden gør, at vi – sammen med andre  – kan finde frem til realistiske løsninger for kommunens fjorde og havmiljø.

Større forståelse

Ellen Trane Nørby, formand for Sønderborg Forsyning, mener også, at de nye rapporter har givet et vigtigt indblik i arbejdet med fremtidens renseanlæg.

 - Rapporterne har givet os større forståelse for vandudskiftningen mellem de forskellige bassiner i det sydlige Lillebælt, siger hun.

Hun pointerer samtidig, at Sønderborg Forsyning de sidste mange år har  renset vandet' langt bedre, end der er krav til på renseanlægget i Sønderborg.

- Rapporten viser, at der stadig er behov for en øget indsats, og derfor vil vi fremover være endnu mere ambitiøse og nedbringe vores del af belastningen til farvandene omkring Als, siger hun.

Mindre udledning

De kommende år lukkes tre ud af fem renseanlæg samt en lang række overløb. 

Det vil resultere i, at der samlet kommer 15 ton kvælstof og 1,7 ton fosfor mindre i Flensborg Fjord og Lillebælt – en reduktion, som pga. den store vandudskiftning kommer alle farvande omkring Als til gode, fremgår det af pressemeddelelsen.

Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd vil nu bruge fjordrapporterne til at give staten indspil til den samlede planlægning for miljøkvaliteten i de indre farvande. 
  

Faktaboks

Sådan gjorde de

  • Seges Innovation, der er en privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet, har udarbejdet analyser af udviklingen indenfor næringsstoffer og klorofyl i fjordene.  
  • Resultaterne er herefter sammenholdt med udledning fra landbrugsjord og spredt bebyggelse samt udledning fra bl.a. rensningsanlæg i oplandene. 
  • Derudover er vandudskiftningen i fjordene analyseret af en uafhængig havforsker, Morten Holtegaard Nielsen, fra Marine Science and Consulting.
  • Han har set nærmere på vandets temperatur og saltholdighed og sammenlignet med salt og temperatur i bl.a. Lillebælt. 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle