Sønderjyske kartoffelavlere er bekymrede på trods af omsætningsrekord

Manglen på alternativer til nedvisningsmidlet Reglone overskygger omsætnings- og afregningsrekord hos kartoffelavlene i AKS Toftlund.

"Det har krævet en fantastisk stor indsats fra andelshaverne at få kartoffelhøsten i hus på trods af de våde og oversvømmede marker. Den indsats har været med til at sikre, at Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS) i Toftlund på trods af vanskelighederne alligevel har kunnet øge produktionen i forhold til sidste år", konstaterede bestyrelsesformand Peter C. Petersen på den ordinære generalforsamling, der blev afholdt 19. juni.

Det skriver AKS i en pressemeddelelse.

Vækstsæsonen 2019, der startede rigtigt godt med gode læggekartofler
og acceptabelt vejr.

"Vi oplevede nogle problemer med skimmel i løbet af sommeren, men generelt tegnede avlen positivt – lige indtil slutningen af august, hvor det begyndte at regne", forklarede Peter C. Petersen.

Den megen nedbør igennem hele efteråret udfordrede kartoffeloptagningen voldsomt og resulterede i udbyttetab i mange marker.

Flere rekorder

Fabrikkens 185 aktive avlere leverede 3.527.617 tdr. kartofler til fabrikken, og det skabte en omsætning i på 384 mio. kr. i regnskabsåret 2019/20. Det er en ny rekord, og det samme gælder for den samlede afregningspris til andelshaverne, som også steg i forhold til sidste år.

Derfor var det heller ikke overraskende, at formanden betegnede det økonomiske resultatet som meget tilfredsstillende.

Fabrikkens produkter har i en årrække været begunstiget af god efterspørgsel og høje verdensmarkedspriser. Al erfaring viser dog, at verdensmarkedet hurtigt kan ændre sig i både positiv og negativ retning, og Corona-krisen har ikke gjort den usikkerhed mindre.

Trussel mod eksporteventyr

Men den største trussel mod det danske eksporteventyr, som kartoffelstivelsesbranchen har udviklet sig til at være er mere håndgribelig.

"Vi risikerer derimod, at den største udfordring bliver om vi overhovedet kan skaffe de kvalitets-læggekartofler, der er fundamentet for hele vores produktionsavl", sagde Peter C. Petersen.

Nedvisningsmidlet Reglone, der bruges til at stoppe væksten i læggekartoflerne i efteråret, er blevet frataget sin danske godkendelse, og derfor kartoffelerhvervet arbejdet på at finde alternative metoder til at standse væksten i læggekartoflerne.

Det er en svær opgave som ikke løst endnu, og derfor ansøgte erhvervet allerede i oktober 2019 om dispensation til også at kunne anvende Reglone i 2020, så der var et år mere til at finde brugbare alternativer.

Men det har Miljøstyrelsen givet afslag på, begrundet med, at der findes et alternativ til nedvisning i form af pelargonsyre.

"Det er dybt frustrerende, at Miljøstyrelsen ikke lytter til fageksperterne og de uvildige forskere, som i deres høringssvar meget klart har meldt ud, at perlagonsyre netop IKKE er et reelt alternativ. Der er både mange usikkerheder om midlets effekt og miljøbelastning, og store uafklarede økonomiske, tekniske
og logistiske udfordringer – bl.a. med at skaffe midlet og transportere de nødvendige 6.000.000 liter syre fra Tyskland rundt i Jylland sammen med dette års ferietrafik", sagde Peter C. Petersen.

Han mener, det er beskæmmende, at Miljøstyrelsen på et usagligt grundlag spiller hasard
med et helt erhverv, som årligt skaber værdi for 4 milliarder kr., og som betyder så meget for især det jyske landbrug.

"Vi håber og forventer, at Miljøstyrelsen revurderer sin beslutning og giver dispensationen, så erhvervet får tid til at færdiggøre arbejdet med at finde reelt brugbare alternativer til nedvisning af læggekartofler", sluttede Peter C. Petersen.

Valg til bestyrelsen

Laurits Rosenlund havde efter næsten 30 år i AKS’ bestyrelse – heraf 12 år som næstformand – valgt ikke at genopstille. Formanden takkede Laurits for de mange års spændende og konstruktive parløb for fabrikken. Christian Mikkelsen, Toftlund, blev nyvalgt til bestyrelsen.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle