Sønderjyske kartoffelavlere satte produktionsrekord, men er ramt af faldende priser

Stor produktion men prispres på grund af lageropbygning. Sådan opsummeres året 2020/21 for Andelskartoffelmelsfabrikken Sønderjylland i Toftlund.

Mere end 800.000 kartofler mere end sidste år. 

Så meget har AKS (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland) i Toftlund øget produktionen med ifølge det netop afsluttede regnskab. 

På generalforsamlingen, der blev afholdt d. 17. juni kunne Bestyrelsesformand Peter C. Petersen fortælle at AKS har haft en god væktsæson i 2020/2021,  hvor fabrikkens 184 aktive avlere leverede hele 4.346.000 tdr. kartofler i forhold til sidste års 3.528.000 tdr, lyder det i en pressemeddelelse.

"Det resulterede i endnu en produktionsrekord på AKS. Men da der samtidig har været et overudbud på det globale marked for kartoffelstivelse har vi samtidig oplevet en vis lageropbygning og faldende priser hen over året", forklarede formanden.

Det blev derfor ikken til nogen omsætningsrekord i lighed med sidste år.

Årets omsætning blev på 345 mio. kr. mod 384 mio. kr. sidste år, og det lykkedes at fastholde den samlede afregningspris til andelshaverne på et højt niveau.

Peter C. Petersen betegnede resultatet som tilfredsstillende.

Fabriksanlægget har kørt godt og med høj kvalitet gennem hele kampagnen, og Corona-pandemien har ikke påvirket AKS produktionsmæssigt.

"I lyset af de senere års vækst i produktionen har vi bl.a. investeret i øget silo- og pakkeri-kapacitet, så vi kan udlevere de stadig større mængder effektivt. Vi investerer også målrettet i vores agro-rådgivning til andelshaverne, for at optimere det økonomiske resultat på avlerniveau", sagde Peter C. Petersen.

Formandens forventninger til fremtiden var præget af den aktuelle lageropbygning.

"I  forhold til de foregåendes års flotte resultater, er AKS stadig påvirket af de europæiske overudbud af kartoffelstivelse og det deraf følgende pres på priserne. Men alle led i vores stærke værdikæde gør en ekstraordinær indsats, og vi mener, at vi kan skimte lys forude i form af en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel", konstaterede Peter C. Petersen.

I debatten efter formandens beretning blev der bl.a. kommenteret på AKS’ nye klimaregnskab, og stillet spørgsmål om, hvorvidt AKS er klar til forstærke klimaindsatsen.

Formanden svarede, at man sammen med KMC og kartoffelmelsfabrikkerne i Karup og Brande har besluttet at samarbejde om en fælles CSR-politik og heri indarbejde målrettede klimaplaner.

Det er vigtigt at vi er bevidste om, at vi hurtigst opnår de bedste resultater når vi samler kræfterne og løser klima-opgaven i fælleskab, pointerede Peter C. Petersen.

Der var genvalg til bestyrelsen på alle poster, og efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle