Sønderlemmende kritik af CBS-rapport fra Københavns Universitet

Lemfældig omgang med økonomisk teori, ikke forskning og manglende armslængde, lyder nogle af kritikpunkterne.

Rapporten om »Dansk landbrugs rammevilkår og Konkurrenceevne,« der kom fra CBS i begyndelsen af august, møder nu sønderlemmende kritik fra Københavns Universitet. Det er sektionsleder Jesper S. Schou og institutleder Bo Jellesmark Thorsen, fra Institut for Resurseøkonomi (IFRO), der går i rette med rapporten i et debatindlæg på Altinget.

Tabes på gulvet

Rapporten konkluderer at landbrugets rammevilkår har endnu større konsekvenser for den enkelte landmand, end en rapport fra IFRO konkluderede i 2012 og en rapport fra Cowi i 2015.

De to universitetsfolk mener, at rapporten åbenlyse faglige mangler og er blevet til på en måde, der rejser alvorlige spørgsmål om armslængde og uafhængighed.

»Samlet set efterlader CBS-rapporten et indtryk af et arbejde, som tabes aldeles på gulvet på grund af manglende professionelle og faglige kompetencer hos parterne og deres organisationer,« skriver de i debatindlægget.

Selektivt udvalg af rammevilkår

KU-forskerne savner bl.a. en beskrivelse af, hvilken metode og hvilke kriterier, som er anvendt til at udvælge de rammevilkår, som er analyseret. De mener, at der især er medtaget negative rammevilkår som kun findes i Danmark, men ikke omvendt. Og det er ikke beskrevet, hvordan de er udvalgt.

Samtidig beskylder de rapporten for lemfældig omgang med økonomisk teori og metode. Bl.a. at rammevilkår indlejres i jordprisen. Eller med andre ord, at man betaler mindre for jord, hvis der er høje skatter og andre byrder (altså dårlige rammevilkår.)

Af andre faglige mangler skal nævnes, at der tydeligvis ikke tale om en endelig version af rapporten. Der mangler flere kapitler, og rapporten indeholder tekniske referencer i tilknytning til tabeller, men ikke en samlet litteraturliste.

Manglende armslængde

Oven i det kritiserer de to KU-forskere, at Torben Vagn Rasmussen, der har været projektleder og repræsenterer Bæredygtigt Landbrug, der har fået bevilling til projektet, har stået for indsamling af dele af de data, der er grundlag for rapportens analyser. Samtidig har tidligere landbrugslærer, økonom Bjarne Brønserud, som også, ifølge KU altså, er tilknyttet Bæredygtigt Landbrug, udført centrale delanalyser. Derfor er det relevant, mener de at spørge om armslængdeprincippet har været håndhævet.

»Rapporten kan derfor som udgangspunkt ikke betragtes som uafhængig,« skriver Jesper S. Schou og Bo Jellesmark Thorsen.

Ikke forskning

Rapportens forfatter, lektor Troels Troelsen, kalder analysen for forskning, men det mener Jesper S. Schou og Bo Jellesmark Thorsen ikke, det er. Den er knapt nok forskningsbaseret, skriver de. Derfor kan dens fejl og mangler næppe sanktioneres. Men samtidig kritiserer de indirekte CBS ved at skrive, at seriøse forskere og universiteter sikrer kvaliteten ved at have retningslinjer der sikrer kvalitet og ansvarlig forsker-adfærd.

»Det er en lærestreg for os alle og en påmindelse om behovet for løbende selvransagelse hos forskere og universiteter,« skriver de.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle