Søren Pind: Investér - og få indflydelse

Interessevaretagelse går begge veje. Der skal være noget at hente for den politiker, der hjælper landbruget med en politisk sag. Det sagde Venstre-minister Søren Pind ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

»Det handler ikke kun om penge. Men det handler også om penge. Politikere skal vælges - og jeg forstår ikke mistænkeliggørelsen af valgbidrag.«

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind var klar i mælet, da han torsdag talte om interessevaretagelse ved en session på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning:

En interesseorganisation, der vil skabe resultater for sine medlemmer, gør klogt i at investere i de politikere, de søger hjælp og opbakning hos. Både helt kontant i form af valgbidrag, og også i at opbygge varige, solide relationer.

Politikeren skal have noget igen, noget der kan styrke ham politisk og overfor vælgerne.

»Jeg mener faktisk valgbidrag burde være fradragsberettigede! Det er demokratibidrag,« sagde Søren Pind.«

Noget for noget

Søren Pind fortalte i anekdotisk form en episode fra sin tid i Københavns Borgerrepræsentation.

Han havde henvendt sig til en organisation med opfordring til at støtte hans valgkamp økonomisk, men fik et afvisende og arrogant svar. Samme organisation fik senere brug for ham i en politisk sag, men fik tilsvarede klar afvisning fra Søren Pind, som i mellentiden var steget i graderne.

»Det med, ikke at blande ting sammen - ja, held og lykke med det,« sagde Søren Pind.

Ingen quick fix

Søren understregede, at der efter hans opfattelse ikke findes noget ’quick fix’ i politisk interessevaretagelse.

Det danske folkestyre handler om dialog, kompromisser, varige relationer. Det med at råbe og skrige og skabe sig fjender virker ikke, mente Søren Pind.

»På den anden side var det jo råbere og skrigere der vandt ved Brexit og råberen og skrigeren Trump vandt også, filosoferede han.

Husk baglandet

Søren Pinds afsluttende råd til landbruget, med mange smertelige paralleller til Venstres egen partihistorie, var at lægge de indre modsætninger bag sig, stå sammen - men aldrig at glemme baglandet.

Der var en tid, hvor Landbrug & Fødevarer ikke fik snakket nok med sine medlemmer. Det samme gjorde sig på et tispunkt gældende i Venstre. Og i begge tilfælde var de politiske omkostninger store o trak lange spor, fastslog Søren Pind.

»Det skete alt sammen, fordi vi ikke var gode nok til at tale med hinanden. I landbruget bør I kunne håndtere jeres indbyrdes modsætninger - sammen står I stærkest.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle