Søren Søndergaard om lavbundsproblematik: Det er gift for tilliden

Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard kræver hurtig afklaring af de økonomiske forudsætninger for landmænds deltagelse i lavbunds- og vådområdeprojekter.

Hvor alvorligt er det, at der er opstået tvivl om kompensationen til landmænd, der lægger jord til lavbunds- og vådområdeprojekter?

Det er meget problematisk og dybt kritisabelt, at man ikke er mere tydelig om, hvad det er for regler, der gælder i de her projekter. Det er præcist, hvad vi advarede regeringen om under forhandlingerne om landbrugsaftalen.

Hvad tænker du på?

Vi sagde, at hvis man hele tiden lægger sten ud på vejen for, at landbruget kan levere på det her, kommer det ikke til at ske. Mange landmænd vil gerne levere og deltage i lavbundsordninger og vådområdeprojekter - men hvis staten drukner det i alle mulige former for bureaukrati og ikke sikrer smidige regler og fair ordninger, - ja, så kan vi ikke levere. Som nu, hvor man pludselig laver om på nogle satser halvejs inde i nogle projekter.

Hvad betyder det for motivationen?

Det er gift for tilliden og gift for projekterne.

Hvad har L&F gjort i sagen?

Jeg har rejst problematikken flere gange i den seneste måned på møder med dels fødevareministeren, dels miljøministeren, hvor også departementscheferne var til stede. Jeg har sagt, at situationen er dybt problematisk, og at vi forventer en lynhurtig afklaring. Det venter vi så på.

Kan det ramme landbruget i sidste ende?

Det kan det helt bestemt. Derfor er det også godt, der er en passus i Landbrugsaftalen om, at landbruget ikke kan klandres for manglende resultater på de her ordninger, når årsagen er bureaukratiske forhindringer. Det er præcis dér, vi står.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle