S-ordfører storroser landbruget: I er førende i verden

”I er et forbillede, og I viser vejen for resten af verden”, sagde Anders Kronborg på Fjerkrækongressen.

Førende på klima. Førende på miljø. Førende på innovation. Førende på ansvarlighed overfor arbejdspladser. Førende på dyrevelfærd. Og førende på at håndtere en udvikling, der hele tiden foregår og stiller store krav.

Sådan lød ordene fra Anders Kronborg, der er fødevare- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet, da han gik på talerstolen på Fjerkrækongressen i Vingsted Centret onsdag.

”Det er ikke nemt at være dansk landmand. I må lægge ører til megen kritik. Der skal også være plads til ros, for det har I fortjent, og vi er mange, der skal være bedre til at rose jer”, sagde Anders Kronborg.

Han nævnte blandt andet, at der passende kan roses for den meget store indsats, landmænd hver dag lægger for at skabe vækst og rigtig mange arbejdspladser i hele Danmark.

”Hold da op for en arbejdsmoral I har. I står tidligt op, og I knokler. Der er system, i det I gør, og det kører skide godt”, sagde han.

I VISER VEJEN FREM

Han stillede også spørgsmålet, om det det nu også alt sammen er godt nok, om landbruget er på rette vej, og om ambitionerne er store nok.

”Vi skal spørge os selv, hvad det er for en fødevaresektor, vi ønsker os i fremtiden. Mit svar er - og her er der altså ikke plads til vestjysk tilbageholdenhed - at danske fødevarer skal være i verdensklasse.”

”Det gælder både hvad angår kvalitet, dyrevelfærd og bæredygtighed. Det er helt klare prioriteter for regeringen. Vi skal tage biodiversitet seriøst, og der skal være rent vand i vandhanerne også i fremtiden, og Danmark skal gå foran i kampen mod klimakrisen,” sagde Anders Kronborg.

Han roste fjerkræavlernes store indsats mod salmonella og for at nedbringe forbruget af antibiotika 

”Det betyder rigtig meget for sundheden. Det er også med til, at vi kan stille krav til de fjerkræprodukter, vi importerer fra udlandet. Derfor skal I i fjerkræbranchen have en særlig tak for jeres store indsats på det område. I er et forbillede, og I viser vejen for resten af verden".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle