Sagro-direktør: "Alt for mange høvdinge i landbrugsrådgivningen"

Det koster landmændene dyrt, at fusioner er tabu blandt de 18 mindre rådgivningsselskaber. Det mener Torben Jensen, adm. direktør i Sagro.

Det koster den almindelige landmand dyrt, at fusions- og rationaliseringsgevinsterne i dansk landbrugsrådgivning ikke bliver høstet.

Det mener Torben Jensen, adm. direktør i Sagro, et af landbrugets største rådgivningsselskaber.

"Af én eller anden grund er det tabu blandt de mindre rådgivningsselskaber at tale om fusioner", skriver Torben Jensen i et langt indlæg i Sagros medlemsblad Grobund under overskriften: "Alt for mange høvdinge i landbrugsrådgivningen".

Fordele i stordrift

Det er seks år siden, Sagro blev skabt ved fusion af Heden & Fjorden på den ene side og Jysk Landbrugsrådgivning på den anden.

Status i dag er ifølge Torben Jensen, at fusionen har reduceret de årlige omkostninger med 10 mio kroner om året. 

Det skyldes bl.a., at to økonomisystemer er lagt sammen til ét, der er nu kun brug for én hjemmeside, ét blad og 'langt færre chefer'. 

Samtidig kan der bruges færre ressourcer på arrangementer, indkøb, messer og kundemøder m.m. 

Det hele er i følge Torben Jensen udtryk for, at der i stordrift er "et kæmpe potentiale for rationalisering".

"Konkret betød det, at antallet af direktører og chefer blev reduceret med otte. Og 22 bestyrelsesmedlemmer i de to gamle selskaber er nu reduceret til 10. Der er meget færre høvdinge nu", skriver Sagro-direktøren. 

"Kvaliteten løftet"

Ifølge Torben Jensen har fusionen til Sagro givet rådgivningen et kvalitetsmæssigt løft - og det til konkurrencedygtige priser for landmanden.

Men hovedsigtet er ikke at være billigst, understreger han.
Det handler også om at kunne tiltrække, fastholde, uddanne og specialisere medarbejderne.

"Vi vil have minimum 10 rådgivere inden for et givent fagområde - det skaber den nødvendige dynamik".

Udvikling forpurres

Den manglende vilje til at fusionere blandt mange andre virksomheder i landbrugsrådgivningen koster landmændene dyrt, mener Torben Jensen.

"En række fusioner kunne slanke ud blandt de mange høvdinge. Men den nødvendige strukturudvikling bliver forpurret, fordi en række personer ønsker at fastholde det nuværende system og dermed beskytter det, der dybest set ikke er levedygtigt".
 
Torben Jensen vurderer, at det kunne frigøre et sted mellem 100 og 150 millioner kroner årligt, "hvis hele branchen tog den samme medicin, som vi har gjort med SAGRO-fusionen".

"Tænk, hvis de mange penge blev brugt til at investere i forbedring og udvikling af rådgivningen i stedet for at blive spildt på dobbeltfunktioner og et tykt ledelseslag", skriver Torben Jensen.

Hans bredside er bragt i Sagros blad Grobund, på Sagros hjemmeside og på Facebook, og dermed vil den formentlig skabe nyt røre i kredsen af DLBR-virksomheder, hvor bølgerne jævnligt går højt mellem de store og de knap så store rådgivningsselskaber.

Faktaboks

Fire store, 18 mindre

  • I kredsen af rådgivningsselskaber organiseret i branchesamarbejdet DLBR, har de fire største rådgivningsvirksomheder (Sagro, Velas, VKST og LandboNord) i følge Torben Jensen ca. 55 pct. af den samlede omsætning i DLBR-kredsen. 
  • De fire virksomheder har tilsammen 56 beslutningstagere i bestyrelse og direktion.
  • De resterende 45 pct. af omsætningen er fordelt på 18 rådgivningsselskaber, som i følge Torben Jensen beskæftiger "et lag af anslået 198 beslutningstagere".
  • "Tallet er lavt sat", vurderer han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle