Sagro: Mange millioner liter markvand kommer aldrig planterne til gode

Millioner af liter markvand kommer aldrig planterne til gode, fordi ubenyttede boringer blokerer for, at vandet kommer ud at arbejde

En Task Force kaldet Markvand går nu i offensiven for at få millioner af ubrugte kubikmeter vand frigivet til markvanding.

Det drejer sig om - viser det sig - et meget stort antal boringer, som ikke benyttes, men som alligevel tæller med, når kommunerne ser på vandressourcerne i et givet område.

Det skriver Sagro i en pressemeddelelse.

"Vi oplever at landmænd får afslag på at forny boringer eller forøge oppumpningen til markvanding. Det sker i Herning, Esbjerg, Billund, Holstebro - ja overalt", siger landboretsrådgiver Helle Borum, Sagro.

For i alle kommuner er der områder, hvor loftet for vandindvinding er nået - i hvert fald på papiret, og det er det, der tæller.

Tal fra Esbjerg Kommune viser, at alene i denne kommune er 285 af i alt 911 aktive markvandingsboringer ikke benyttet i 2018. Disse 285 boringer har en samlet tilladt vandmængde på 4.087.200 m3.

Den tilsvarende opgørelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune viser, at ud af 1.210 aktive markvandingsboringer er 128 markvandingsboringer ikke benyttet i 2018. Disse 128 boringer har en samlet tilladt vandmængde på 3.740.200 m3. Derudover mangler indberetning fra 150 anlæg, så potentielt er der flere ubenyttede boringer i kommunen.

I Vejen Kommune er der 132 boringer, der ikke har været brugt i 5 år (2013-2017 begge år inkl.), hvilket svarer til ca. 15 procent af alle markvandingsboringer med indvindingstilladelser. Af de 132 ubenyttede boringer ligger 11 boringer i ”lukkede” oplande og 121 boringer i ”åbne” oplande.  De 11 ubenyttede boringer i lukkede oplande har indvindingstilladelser for i alt 192.000 m3 årligt.

I Ikast-Brande er der i 2018 indberettet 0 forbrug fra 145 boringer og ingen indberetning fra 109 boringer.

Mest muligt vand skal arbejde

Med den aktuelle vejrsituation, hvor mange allerede er i gang med 3. runde vanding, er der brug for at få så meget vand som muligt ud at arbejde. Derfor nytter det ikke, at ubrugte boringer beslaglægger så stor en del af den kapacitet, der er til rådighed.

Oversigten over de ubenyttede boringer danner nu grundlag for, at Task Force Markvand tager problemerne med de ubrugte boringer op med den enkelte kommune.

"Vi appellerer til, at vi får en dialog omkring, hvordan vi får vandet ud at arbejde. Der er hårdt brug for det, siger Helle Borum.
 

Faktaboks

Task force markvanding10 jyske landbo - og familielandbrugsforeninger har nedsat Task Force Markvanding. Gruppens formand er Bjarne Larsen, forhenværende formand for Jysk Landbrug. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle