Sagro vil begrænse antallet af arbejdsulykker i landbruget

Sagro indgår samarbejde med Topdanmark om rådgivning i forbindelse med arbejdsulykker.

Landbruget er et af de erhverv, der fortsat har mange arbejdsulykker.

Derfor er Sagro et af de rådgivningshuse, som Seges og Topdanmark har indgået et samarbejde med for at begrænse antallet af arbejdsulykker. Det betyder, at landmænd får tilbudt et gratis besøg af en arbejdsmiljørådgiver, hvis de har haft en arbejdsulykke, der er indberettet til Topdanmark.

"Tanken er, at vi kan komme ud og rådgive om, hvordan man undgår lignende uheld eller ulykker i fremtiden, siger arbejdsmiljørådgiver hos Sagro," Alice Nielsen. Ligeledes kan arbejdsmiljørådgiveren hjælpe med eventuel myndighedsbehandling i de alvorlige tilfælde, hvor eksempelvis Arbejdstilsynet eller politiet er involveret.

"Vi har jo en stor erfaring i, hvordan andre har indrettet sig for at undgå ulykker, og det er den viden, som landmanden kan trække på i forbindelse med sådan et besøg," siger Alice Nielsen. Formålet er ikke at løfte en pegefinger, men at lære af erfaringerne.

Ejer af stor maskinstation: »Jeg er ikke som de andre...«Maskiner 19. januar · 09:33

Topdanmark har årligt omkring 225 arbejdsskader inden for landbruget.

I fortrolighed

I praksis ekspederer Topdanmark informationer om en arbejdsulykke videre til Seges, der så kontakter en af de rådgivere, der er uddannet til at håndtere sagerne. Ud over skadesanmeldelserne, går der ikke yderligere information tilbage til Topdanmark, så landmanden og arbejdsmiljøkonsulenten arbejder i fortrolighed. Besøget kommer heller ikke til at påvirke landmandens police.

Rådgiveren udarbejder et besøgsnotat, der sendes til landmanden og til Seges, der dermed også får et langt større overblik over typer af arbejdsulykker og dermed en mulighed for at sætte ind med forebyggelse.
Muligheden for at få en arbejdsmiljørådgiver ud forudsætter, at landmanden har tegnet en arbejdsskadeforsikring hos Topdanmark. 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu