Salling-direktør: Derfor stiller vi klimakrav til vores leverandører

'Ordet er Frit' skrives af et udvalgt panel. Det skrevne er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Henrik Vinther Olesen, direktør for kommunikation og bæredygtighed, Salling Group

Vi stiller de samme klimakrav til vores leverandører, som vi stiller til os selv, for ellers når vi aldrig i mål hverken som virksomhed, branche eller samfund. Kravet er reduktion i udledningen af CO2, ellers kan det betyde farvel til Salling Group som kunde.

Balancen mellem at drive en forretning på et stærkt konkurrencepræget marked, og samtidig gøre en positiv forskel på klimafronten, er hårfin. Og balancen kræver et ekstra lod i klimaets vægtskål. I Salling Group har vi valgt to meget konkrete lodder, der har udgangspunkt i vores forpligtelse på Science Based Target initiative og målet om inden 2050 helt at fjerne og neutralisere vores CO2-udledninger, det såkaldte NetZero.

Det ene lod handler om vore egne udledninger, som udgør fem procent af vores samlede forretning. Her investerer vi i at skifte til naturlige kølemidler i vores køleanlæg, skifter alle firmabiler kører til el, producerer selv energi via solceller og så videre. Samlet vil vi frem mod 2028 investere 2,4 milliarder kroner i energi- og klimaforbedringer, og målet er en halvering af vores udledninger i 2030 i forhold til 2021 og altså ’netto-nul’ i 2050.

Det andet – og tungeste – lod handler om de varer, vi køber og sælger, og de krav vi kan stille til vore leverandører. Kravene er i bund og grund de samme, som vi stiller til os selv: At alle leverandører sætter reduktionsmål og rapporterer på deres fremskridt. Senest har vi over for de vognmænd, som kører vores varer ud til butikkerne, skærpet kravet, så al transport i 2040 skal foregå uden emissioner.

Basalt set stiller vi samme krav til leverandørerne, som vi stiller til os selv, nemlig at de skal reducere deres egne udledninger ved produktionen, forarbejdningen, emballeringen og transporten af deres varer.

Men hvor går grænsen? Grænsen mellem at gøre det rigtige og gøre forretning? Hvad er vi villige til at gøre for, at leverandørerne sænker deres CO2-aftryk? Det er der to svar på.

I Salling Group er vi privilegerede ved at være ejet af to fonde, og fondsejerskabet signalerer strategisk tålmodighed, også på klimaområdet. Der er ingen aktionærer, der forventer udbytte, overskuddet anvendes alene til at geninvestere i forretningen eller gives tilbage til samfundet som donationer til projekter, aktiviteter og forskning inden for det sociale og kulturelle område, bæredygtighed og uddannelse. Siden 2012 har det betydet donationer på 2 milliarder kroner.

Men uden en veldrevet forretning er der hverken penge til udvikling eller donationer. Derfor er vi stolte af at drive en god, solid forretning. Det sikrer, at, at vi har vilje og økonomi til at investere i klimaet og reduktion af emissioner. Men samtidig har vi blik for, at omstilling tager tid, også for vores leverandører, hvis vi alle fortsat skal kunne drive rentable forretninger. Det ændrer ikke ved, at kravene til vores leverandører er de samme, som vi stiller vi til os selv.

I 2022 inviterede vi derfor de første og største af vores største leverandører sætte mål for deres reduktioner. Efter årets runde, vil vi have inviteret omkring 700 leverandører, og målet er, at alle leverandører sætter videnskabeligt funderede mål. Gør man ikke det, er konsekvensen, at man efter 2027 ikke vil kunne levere varer til Salling Group.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle