Landmandsvenner puljer 700 hektar, maskiner og medarbejdere: Høster massive besparelser

To nordvestjyske landmænd har samlet deres markdrift for at optimere arbejdskraft og omkostninger på maskinerne.

"Det er delt op på den måde, at kartoflerne er Sørens forretning, og grisene er min. Resten er vi fælles om", forklarer Anders Spanggaard, der på sit eget landbrug producerer 8.000 slagtesvin.

I 2012 stiftede to nordvestjyske landmænd, Søren Wibholm Just og Anders Spanggaard, selskabet Salling Seeds for at drive planteavl i fællesskab og på den måde optimere på både arbejdskraften og maskinerne og i sidste ende forbedre økonomien.

"Vi blev enige om at have et markfællesskab, hvor vi simpelthen puljede vores arealer. På det tidspunkt havde vi 350 hektar i fælles omdrift. Der er så kommet mere areal til, så i dag er vi oppe på 770 hektar, hvor de 700 er en del af vores fællesskab", siger Anders Spanggaard.

Selskabet Salling Seeds ejer alle maskinerne samt afgrøderne på markerne og på lageret.

"Men der er ingen folk ansat, så rent arbejdsmæssigt er det de folk, vi har ansat hver især, der arbejder i selskabet og bliver lønafregnet for det", siger Anders Spanggaard.

bedre udnyttelse af arbejdskraft

Ved at være fælles om markarbejdet bliver arbejdskraften på de to landbrug bedre udnyttet. 

"Vi har altid haft en medarbejder her, men vores udfordring på det tidspunkt var at finde nok arbejde i vinterhalvåret. Med samarbejdet hænger tingene bedre sammen. Arealet er større, og der er altid maskiner, der skal serviceres, så det gør egentligt, at min medarbejder er blevet mere fuldtidsarbejdende", siger Anders Spanggaard.

Det er også en fordel for begge landbrug, at de kan rykke rundt på arbejdskraften alt efter behov. 

"Der kommer en høstsæson, inden vi får set os om. I høsten skal vi være fuldtallige i Salling Seeds, og når vi rammer september starter vi med at tage kartofler op, og så har vi knap så mange hænder i Salling Seeds. Men der er vi normalvis også langt med høsten", siger Johan Wibholm Just, som på sigt skal overtage efter sin far, Søren Wibholm Just.

"Så vi har en rimelig god udnyttelse af mandskab. Det har været en god synergi - vi har kunnet flekse vores arbejdskraft og mandetimer", siger Johan Wibholm Just. 

Det meste af markarbejdet står de selv for. Gyllekørsel og spredning af kalk får de hjælp til udefra. 

Landmændene har fordelt ansvarsområderne imellem sig.

Anders Spanggaard står for den praktiske del i Salling Seeds, mens Søren Wibholm Just tager sig af regnskaber og handel, og Johan Wibholm Justs primære arbejdsområde bliver det praktiske arbejde med kartoflerne samt koordinering af mandskabet. 

samarbejde kan løse udfordringer

Samarbejdet er langtfra nyt for de to ejere af Salling Seeds. 

"Søren og jeg har været naboer i mange år og har egentligt også haft mange samarbejdsopgaver. Vi har høstet sammen, og når det har været nødvendigt, har vi lånt maskiner af hinanden. Vi har også haft en kartoffelcentral sammen i 90erne", fortæller Anders Spanggaard.

Han mener, at det er en stor fordel at arbejde sammen. 

"Man har nogen at snakke med om problemstillingerne i stedet for at gå alene med det. For mig er sparring med gode kollegaer vigtigt, og når det så ikke er nok, så kan man bruge den rådgivning, der er til rådighed".

Selskabet er i gang med at omlægge 211 hektar til økologi, og Anders Spanggaard tror på, at det har været nemmere at springe ud i det netop på grund af, at de er flere om det.

 

Du kan læse om de to kolleger og deres arbejde i magasinet Mark, som udkommer 7. maj.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle