Samarbejde på tværs: Landbrug og naturforening sammen bag stort udspil

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening går nu sammen og præsenterer nyt udspil, der både skal gavne klima, landbrug og natur - men det bliver ikke gratis.

Et fælles udgangspunkt om øget fokus på klimareduktioner for nu landbrugets og naturens største interesseorganisationer til at gå sammen i et opsigtsvækkende samarbejde.

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening vil nemlig fremlægge et stort udspil for Folketingets partier, der skal sænke landbrugets udledning af klimagasser med 10 procent, hjælpe landbrugserhveret og etablere mere og sammenhængende natur.

fokus på lavtliggende arealer

Det skal ske via omlægning eller udtagning af et areal på to gange Falsters større i et udspil, der hedder "Fælles løsninger - for natur og landbrug", som de to organisationer har arbejdet på i månedsvis.

I planerne ligger der et særligt fokus jordfordelinger i ådale og lavtliggende landbrugsarealer.

"Landbrugserhvervet er selvfølgelig bevidste om, at vi som branche har et stort medansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Og her er et af de absolut mest virkningsfulde redskaber jordfordeling", siger L&F-formand Martin Merrild og fortsætter: 

"Landbruget og Danmarks Naturfredningsforening har kigget hinanden i øjnene for at finde de kompromisser og levere fælles løsninger, der både tager hensyn til natur og landbrug. Det vil få en række positive effekter for blandt andet klimaet, miljøet og landmandens bundlinje. Det er en win-win situation, vi lægger op til. Nu håber vi, at folketinget vil kvittere positivt for det arbejde".

det kræver en mia. kr.

Tørkepakken indeholdt en fond, der skal sætte gang i jordfordelingen, men dens indhold på 150 mio. kr. er langt fra nok til at nå målet, mener begge organisationer. 

Derfor skal fonden havet et milliardbeløb indskudt fra staten, som så vil kunne suppleres med private og lokale investeringer fra f.eks. fonde, forsyningsselskaber og kommuner.  

Det vil helt konkret kunne sikre op imod 100.000 hektar landbrugsjord kan udlægges til natur eller omlægges til mere skånsom landbrugsdrift, som fx græsning.  

DN: respekt for den enkelte landmand

Med samarbejdet mellem L&F og DN ønsker parterne at vise, at man har respekt for hinandens ønsker og formål. Og det glæder begge formænd, at man har fundet fælles fodslag.
 
"Natur- og klimadebatten ender desværre alt for ofte i skyttegravskrig. I stedet for at diskutere mod hinanden har vi i stedet forsøgt at finde de fælles løsninger, som kan vinde bred politisk opbakning. Vi har fuld forståelse for, at det også skal hænge sammen for den enkelte landmand og erhvervet som helhed. Og med det her fælles udspil formår vi faktisk at levere substantielle resultater for naturen og klimaet, imens der sikres fordele for den enkelte landmand", siger Maria Reumert Gjerding, formand i Danmarks Naturfredningsforening. 

Faktaboks

Hovedpunkter i "Fælles løsninger - for natur og landbrug":

  • En storstilet prioritering af multifunktionel jordfordeling, kan sikre udtagning eller ekstensivering af landbrugsdriften op imod 100.000 hektar landbrugsjord. Det svarer til et areal på 2 gange Falsters størrelse.
  • Modernisering af ammoniakindsatsen i husdyrproduktionen, så den tilrettelægges i bedre samspil mellem natur og produktionshensyn og styrker incitamentet for etablering af mere natur.
  • Sænke landbrugssektorens klimabelastning med omkring 10 %
  • Skabe mere og rigere natur og flere rekreative områder, et bedre vandmiljø og øget drikkevandsbeskyttelse
  • Give landbruget bedre mulighed for at udnytte det eksisterende landbrugsareal ved at få mere sammenhængene landbrugsarealer og afhænde dårlig landbrugsjord mod kompensation.
  • Jordreformen baserer sig på de principper og erfaringer som er udviklet i Real Danias Collective Impact initiativ.
  • En central forudsætning for indsatsen er et milliardbeløb i statsligt indskud til en jordfond, som sikrer grundkapitalen og muliggør yderligere investeringer fra private og lokale aktører som kommuner, forsyningsselskaber og private fonde.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle