Se kortet: Her skal der være flest målrettede efterafgrøder i 2023

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort et kort over de 69 områder, hvor der i 2023 forventes at være behov for at etablere målrettede efterafgrøder.

Igen til næste år skal landmænd ud at etablere store arealer med målrettede efterafgrøder. Nu har Landbrugsstyrelsen offentliggjort et kort over indsatsbehovene i de enkelte kystvandoplande.

Som det var tilfældet sidste år, så er der et indsatsbehov i 69 oplande, når det kommer til den målrettede regulering, som til næste år skal sikre kvælstofreduktioner på samlet 3.513 tons, som svarer til cirka 373.000 hektar efterafgrøder.

Kortet over de målrettede efterafgrøder kan ses her:


Indsatsbehovet er vist i procent af efterafgrødegrundarealet i de enkelte kystvandoplande, hvor der er behov for at etablere målrettede efterafgrøder eller alternativer for at reducerede udledningen af kvælstof til vores kystvande. Kort: Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyreslen oplyser, at når en ny regering er udnævnt, så vil bekendtgørelsen, der indeholder kravet om målrettede efterafgrøder bliver sendt i høring, og også først herefter vil indsatsbehovet i kg kvælstof pr. kystvandopland fremgå. 

Man kan dykke ned i tallene bag indsatsbehovet i de enkelte oplande her.

I 2023 er den øvre grænse for det vejledende indsatsbehov 31,2 pct. af efterafgrødegrundarealet.

Man vil senere kunne se et kort over indsatsbehovet i Landbrugsstyrelsens Markkort og i MiljøGIS, hvor det vil være muligt at se indsatsbehovet for sine marker.

/ege

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle