Seges: Erstatning for ekspropriation kan være momspligtig

Erstatninger for ekspropriationer til offentlige anlægsprojekter som gasledninger, motorveje og andet kan være momspligtige, skriver Seges.

Lodsejere og landmænd, som i de kommende år får eksproprieret jord til offentlige anlægsprojekter som f.eks. gasledningen Baltic Pipe, skal være opmærksomme på, at erstatningen kan være momspligtig.

Det skriver Jacob Kunø Christensen, moms- og afgiftsspecialist ved Seges, i en nyhed fra Seges.

Han anbefaler, at man som lodsejer har fokus på spørgsmålet, hvis man vil være sikker på at undgå en ekstraregning fra Skat.

»Hvis myndighederne anerkender, at en erstatning er momspligtig, er det vigtigt at være opmærksom på, om erstatningen udregnes inklusive eller eksklusive moms,« siger Jacob Kunø Christensen.

»Som udgangspunkt bør den udregnes eksklusive moms, hvor momsen tillægges efterfølgende.«

Som nybyggeri

Ifølge Jacob Kunø skal ekspropriation af jord i skattemæssig forstand ses på samme måde som ethvert andet frivilligt salg af varer, f.eks. byggegrunde.

Derfor er det afgørende, om sælger er virksomhed eller privatperson, da kun virksomheder er omfattet af momsloven.

Det skal også tages i betragtning, om det eksproprierede areal kan kaldes ’en byggegrund’.

Salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit, men det er salg af byggegrunde ikke. Motorvejsbyggeri ses som en bygning, og dermed kan erstatninger ved ekspropriation være momspligtig.

Det afhænger dog også af en række andre aspekter i de konkrete sager. Det vigtige er, at få det afklaret med anlægsmyndigheden, så der kan tages højde for den eventuelle momspligt i erstatningen.

Baltic Pipe momspligtig?

I momslovens forstand, kan både vejanlæg, broer eller regnvandsbassiner være bygninger.

»Det kan heller ikke udelukkes, at en gasledning, som nedgraves i jorden, også skal anses som en bygning,« skriver Jacob Kunø Christensen.

Seges vil derfor søge at afklare hos Skat, om der er momspligt ved ekspropriation af en ret til at nedgrave gasledninger.

Selvom det ikke er første gang, landmænd bliver eksproprieret i forbindelse med gasledninger, er der nemlig ingen offentliggjort moms-praksis på området, forklarer Jacob Kunø Christensen.

Ingen kendt praksis

»Så vidt vi ved, er der ikke tidligere taget stilling til spørgsmålet. Forklaringen er måske, at man i lang tid ikke har været så opmærksom på en eventuel momspligt ved ekspropriation til vejanlæg og andre offentlige anlægsprojekter,« siger Jacob Kunø Christensen.

»Derfor beder vi nu Skat tage stilling til, om de er momspligtige eller ej, for at sikre os, at vi ikke om ét eller to år sidder med sager, hvor Skat kommer og opkræver en ekstraregning fra landmændene.«

Skal afklares

Jacob Kunø Christensen understreger, at for lodsejere er det principielt underordnet, om erstatninger for ekspropriationer er momspligtige eller ej – når blot der i erstatningen er taget højde for spørgsmålet.

I øvrigt er det ikke Seges opfattelse, at der er momspligt i projekter som Baltic Pipe, hvor landmændene i hovedsagen kan råde over jorden efterfølgende.

Seges skriver til Skat inden for de næste par uger og forventer et svar inden for ca. tre måneder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle