Seges: Forkert at glyphosat og bentazon ikke er sikkert

I følge målinger fra GEUS kan også de pesticider vi bruger i dag nå vores drikkevand. Det skriver Ingeniøren.dk

Fortidens synder. Sådan beskrives de fleste af de pesticidfund, der gøres i danske drikkevandsreservoirer i undergrunden.

Men pesticider, der anvendes i dag, når også ned til undergrunden, skriver Ingeniøren i dag. Mediet henviser til fund af glyphosat og bentazon.

Landskonsulent fra Seges, Poul Henning Petersen, undrer sig over den måde sagen bliver fremstillet på i artiklen.

"Glyphosat og Benthazon er utroligt godt undersøgt. De seneste fem år er de blevet fulgt meget tæt, og derfor kan de anvendes sikkert i dag, "siger Poul Henning Petersen til Landbrugsavisen.dk.

Kilden i Ingeniørens artikel er Hans Jørgen Albrechtsen, professor fra DTU Miljø.

Han udtaler sig med baggrund i at forskningsinstitutionen Geus har opgjort 87 tilfælde af pesticid-forurenet drikkevand over grænseværdien i løbet af de seneste fem år. Den største synder er nedbrydningsproduktet BAM, som stammer fra midler, der ikke længere anvendes. Men der er også fund af glyphosat og bentazon.

"I mange år har myndighederne italesat, at nu er der styr på pesticiderne. Men når glyphosat og bentazon dukker op i Geus’ opgørelse, så viser det med al tydelighed, at man ikke kan forhindre, at de når ned i grundvandet," siger Hans Jørgen Albrechtsen.

"Det er med til at understrege, at med det intensive landbrug, vi har i Danmark, kan vi forsøge at mindske, men ikke forhindre, at grundvandsmagasinerne bliver påvirket af pesticider. Der er problemer, også med de pesticider, vi benytter i dag, og nogle af dem når helt ud til forbrugerne," siger han videre til Ingeniøren.

Nye grødeskæringsregler er skuffelse for landmænd 8. december · 14:23

Hans-Jørgen Albrechtsen påpeger, at resultater fra danske forsøgsmarker i årevis har indikeret, at der kommer rester af også nye sprøjtemidler ned i grundvandet trods den skrappe danske godkendelse.

»Nu viser det sig så, at de også ryger ud til vandforbrugerne,« konstaterer han.

Du kan læse hele artiklen og udtalelserne her.

Udtalelserne kommer i kølvandet på sagen om Dalumværket ved Odense, der er taget ud af drift efter fund af rester af pesticidet desphenyl-chloridazon, i det vand, værket leverer, samt i nogle af de boringer, der forsyner vandværket.  Desphenyl-clorizadon er et gammelt pesticid, som ikke længere anvendes.

Poul Henning Pedersen understreger overfor Landbrugsavisen.dk at godkendelsen af glyphosat er baseret på måling af grænseværdien på 0,1 mikrogram i gennemsnit over et år.

Samme konklusion fremgik også af VAP-rapporten der blev offentliggjort tilbage i december måned. 

Landbrugsavisen.dk arbejder og dykker nærmere ned i undersøgelsen og tallene og følger op.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu