Seges oven på igen efter alvorlig hestekur i 2014

Nedskæring og tilpasninger blev gennemført som modsvar på manglende udviklingsmidler fra det offentlige.

»Et hektisk år - med mange udfordringer,« er den kortfattede karakteristik, adm. direktør Jan Mousing hæfter på 2014 for Seges P/S.

Således var 2014 det første år som P/S og dermed med pligten til at fremlægge offentligt regnskab. Men endnu alvorligere var det, at Erhvervsudviklingsordningen gennem 2014 forblev lukket for Seges som følge af sagen om forkert håndtering af landdistriktsmidler i VSP.

Jan Mousing anslår, at Seges på den konto manglede op mod 30 mio. kr. i forhold til året før.

Seges har desuden lidt tab af, at tidligere projekter i samarbejde mellem AgroTech og det daværende Videncentret for Landbrug i 2014 blevet underkendt til at modtage landdistriktsmidler, fordi de to selskaber blev betragtet som koncernforbundne og ikke var uafhængige selskaber.

Det gav anledning til etableringen af AgroTech Fonden, som nu ejer 76 pct. af aktierne i AgroTech.

Langt på literen

»På baggrund af disse sager er jeg godt tilfreds med, at vi kommer ud af 2014 med et positivt årsresultat,« siger Jan Mousing.

»I betragtning af, hvor meget vi har sparet og effektiviseret, har vi bidraget fagligt og udviklingsmæssigt på utroligt mange områder. Vi er kommet langt på literen i 2014.«

Ifølge Jan Mousing bruges der i 2015 stadig mange ressourcer på VSP-sagen og de udløbere, som sagen har på andre områder. En afgørelse på VSP-sagen ventes hen over sommeren.

»Vi er meget tilfredse med, at Erhvervsudviklingsordningen er på plads og åben igen,« siger Jan Mousing.

Fra starten af 2015 er VSP en integreret del af Seges, hvilket vil forøge omsætningen i selskabet betragteligt.

»Det vil fortsat være vores mål at ramme et sikkert resultat på den rigtige side af et rundt nul. Det er vigtigere for os at generere midler til udvikling og innovation end skabe et stort overskud.«

Jan Mousing ser endnu en mulig udfordring for Seges - nemlig det forslag til ændret administration af promilleafgiftsfondsmidler, som fødevareminister Dan Jørgensen har bebudet.

»Ved at flytte administrationen af fondene fra Axelborg til NaturErhvervstyrelsen og lade ministeren udpege formanden risikerer vi, at det bliver mere de politiske end erhvervets interesser, der bliver styrende for brugen af midlerne,« siger Jan Mousing.

Det skete bl.a. i 2014:

Startede integration af VSP fra 1. januar 2015.

DMS Dyreregistrering blev rullet ud til kvægbruget. KMP Fuldfoder markedsført som system til analyse af fuldfoder.

Stærk stigning i solgte konsulentydelser til kvægbrug, herunder til Kina i samarbejde med DLG.

Eksplosiv stigning i salget af malkekvæg i 2014.

Mange års fald i antal brugere af Ø90 blev vendt til stigning.

Knap 37.000 skatteregnskaber udføres af de rådgivningsvirksomheder, der bruger systemet.

Håndtering og arkivering af e-fakturaer på DLBR Summax benyttes nu af mere end 1.000 landmænd.

Faktaboks

Seges P/S 2014

  • Omsætning: 509 mio kr. - samme tal som i 2013.
  • Årsresultat: 8 mio. kr. mod -4 mio. i 2013.
  • Egenkapital: 78 mio. kr. mod 70 mio. i 2013
  • Medarbejdere: 430 mod 436 i 2013.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle