Seges vinder sag i Skatterådet: Kan betyde store besparelser i arvesager

Seges' skatteafdeling får ret i Skatterådet og får en afgørelse om arveskat ændret. Det kan få betydning i fremtidige arvesager, hvor arvinger kan spare penge.

Skatteafdelingen i Seges er lykkedes med at få en afgørelse fra Skattestyrelsen ændret i Skatterådet.

Sagen handler om beskatning af arvede virksomhedsaktiver, såsom landbrugsejendomme, dyr, maskiner mv. En kvinde risikerede nemlig, ifølge Skattestyrelsens afgørelse, at skulle beskattes af 1,1 mio. kr. i det år, hun arvede sin brors virksomhed.

I det tilfælde ville det betyde, at søsteren ville skulle betale topskat i det virksomhedsår, hvor hun overtog virksomheden, i stedet for som normalt at have mulighed for at skyde en del af skatten til et år med lavere indkomst for at sikre likviditeten i virksomheden.

Helt konkret var spørgsmålet, om arvede virksomhedsaktiver skulle overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet.

Ja, mente Skattestyrelsen. Nej, mente Seges og en række lokale rådgivningsvirksomheder, som sammen udfordrede Skattestyrelsens indstilling. Seges har nu fået medhold i Skatterådet.

Retten har nemlig godkendt, at arv ikke skal overføres til virksomhedsordningen, som styrelsen mente.

I stedet kan der laves en såkaldt nettopostering, der betyder, at den til ejendommen knyttede gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen.

"Det er en stor tilfredsstillelse, når vi efter lang tids arbejde lykkes med at få medhold i en sag. Særligt når vi ved, at rigtigt mange landmænd kan få gavn af det i form af sparet skat", siger Lone Hauge, senior Tax Manager, Seges Jura & Skat.

Det understreges, at nettoprincippet kun kan benyttes i den situation, hvor arvingen i forvejen benytter virksomhedsordningen og arver en virksomhed, der drives videre af arvingen. Hvis der arves private aktiver, der fremadrettet skal benyttes erhvervsmæssigt i arvings virksomhedsordning, skal der ske overførsel efter bruttometoden.

Da afgørelsen fra Skatterådet går i mod Skattestyrelsen kan afgørelsen stadig påklages af Skatteministeriet i Landsskatteretten. Derfor er afgørelsen endnu ikke endelig før klageperioden udløber.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle