Sektorformand: At ansætte økonomi-direktører er attraktivt for de store bedrifter

Det giver god mening for de store landbrug at ansætte specialiserede ansatte til at varetage økonomien, men det drejer sig formentlig om et fåtal, siger formanden for sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse, Anders Harck.

Det er blevet klart mere almindeligt at ansætte en økonomiansvarlig i takt med, at landbrugene bliver større.

Det fortæller rådgiver Kurt Skovsted.

Et eksempel er landmændene bag midtjyske Kjargaarden, der i september ansatte finans- og virksomhedsrådgiver Poul Østergaard fra Velas som økonomi-direktør for deres bedrift.

Og det er en attraktiv løsning for nogle - men ikke for alle. Det forklarer formanden for sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse, Anders Harck.

Hvad mener du om den udvikling, at landmænd ansætter specialiserede medarbejdere til at tage sig af økonomien?

 Det giver god mening, at enkelte af landbrugsvirksomhederne bliver så store, at de får behov for at købe yderligere kompetencer inhouse.

Vil det blive mere udbredt?

Jeg kender ikke udbredelsen, men jeg tror, det drejer sig om et fåtal. Men strukturudviklingen fortsætter, og enkelte virksomheder når en størrelse, hvor det formentligt er attraktivt for dem.

Er det en konsekvens af, at landbrugene kommer til at ligne alle andre virksomheder?

Landbrug findes store og små – og jeg tænker, at vi har et super godt rådgivningssystem, der hjælper landmanden med alle hans kasketter. Men det er klart, at enkelte bedrifter bliver så store, at det formentligt bliver mest optimalt for dem at insource nogle funktioner.

Ser du det som en gevinst for landbruget?

Tja …. DLBR-rådgiverne ser mange vinkler, fordi de har mange forskellige kunder, mens medarbejderne inhouse bliver meget bedriftsspecifikke. Som landmand skal man være opmærksom på at holde de pågældende medarbejdere ajour.

Hvilken forskel gør det, om man som landmand har sin egen økonomirådgiver eller om man bruger én udefra?

Det, som er vigtigt, er, at man dyrker økonomi som en meget vigtig disciplin og konstant styrker den ”kasket”. Så må man jo gøre op med sig selv, hvordan man får den ydelse bedst.

Nu skal rådgivnings-systemet kæmpe med landmænd om de dygtige økonomimedarbejdere. Er der et hjørne af markedet, som DLBR risikerer at miste?

I dagens Danmark skifter medarbejdere ofte rundt – og jeg tænker, at der skifter medarbejdere både den ene og den anden vej. Jeg skal ikke kloge mig i DLBR’s markedsandel, men det er min fornemmelse, at de dækker og udfylder markedet ret godt.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle