Selskaber sætter sig på griseproduktionen

En tredjedel af svinene og en femtedel af køerne er i dag i selskabseje.

Næsten en tredjedel af svineproduktionen foregår i dag i I/S eller selskabsform. Det fremgår af en analyse fra Danmarks Statistik, som er omtalt i årets driftsanalyser fra Patriotisk Selskab.

Selskabsformen er klart mest udpræget i svineproduktionen. Ser man på kvægbruget, så står hver 5. ko i et selskab. Samlet set er det også en femtedel af landbrugsarealet, der dyrkes af enten et I/S eller et selskab.

Over de sidste 10 år er der sket en stor fremgang for I/S’er, selskaber og andre virksomhedsformer.

Andelen af disse virksomhedsformer er således øget fra ca. seks procent i 2006 til 14 pct. i 2016.

Selskabs-trend udskyder salg af ejendomme

I publikationen fra Patrioterne, der netop er udgivet, spår man, at udviklingen vil fortsætte, fordi den lave rente og de relativt gode muligheder for bortforpagtning, kan få de ældre landmænd til at være af den opfattelse, at det økonomisk set er et godt alternativ at beholde ejerskabet.

Men Patriotisk Selskab advarer mod, at den praksis på lidt længere sigt vil få ejendommene til at falde yderligere i pris, fordi den højere alder udskyder omsætningen af ejendomme, hvilket på et senere tidspunkt vil medføre et større udbud med evt. faldende priser til følge.

Udviklingen med flere ældre jordejere og ekstern kapital kan betyde, at der fremover bliver en større forskel på, hvem der ejer de kapitaltunge landbrug, og hvem der står for selve driften

Nedenfor: Fordeling af areal og husdyr efter virksomhedsform, 2016. Kilde: Patriotisk Selskabs Driftsanalyser 2016-2017.

Relaterede

9. nov 00:00

Forpagteren bør sikres bedre

Den kendte praksis med at betale en fast leje af jorden uanset konjunkturen er ikke god nok, mener rådgiver med solid erfaring inden for virksomhedsrådgivning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle