Serum Instituttet: Besøg i en svinestald giver kortvarig MRSA-forurening af næsen

Besøgende i MRSA-smittede svinebesætninger bliver meget ofte forurenet af MRSA i næsen, men forureningen ophører typisk inden for få timer til nogle få dage.

Man skal ikke opholde sig ret længe blandt svin smittet med MRSA (methicilinresistente stafylokok-bakterier) for selv at medbringe MRSA i næsen, når man forlader stalden, skriver Statens Serum Institut i en meddelelese.

Til gengæld går der for langt de fleste kun kort tid, før bakterierne er væk igen. Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse med 34 forsøgspersoner fra Statens Serum Institut (SSI) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Allerede efter to timer var niveauet af MRSA-bakterier i 95 procent af forsøgspersonernes næser så lavt, at det ikke længere kunne måles direkte.

Smitteveje undersøgt

Konkret har de i fire forsøgsrunder målt koncentrationen af MRSA i næsen og svælget på 34 forsøgspersoner flere gange efter, at de har opholdt sig 1 time i en svinestald med smittede svin.

I nogle tilfælde skulle forsøgsdeltagerne udføre arbejde – i andre skulle de blot være til stede.

Derudover brugte forskerne støv-samplere monteret på hver enkelt forsøgsperson til at indsamle prøver af luften, som efterfølgende blev analyseret for indholdet af MRSA.

"Det kan måske virke lidt mærkeligt at udføre denne slags forsøg med mennesker, men de fleste danske svinebesætninger er smittede med MRSA, så det er en del af hverdagen for tusindvis af personer med kontakt til landbruget. De fleste af forsøgspersonerne var veterinær- og agronomstuderende, og de fleste af dem vil blive udsat for MRSA-smitte i deres fremtidige arbejdsliv", siger dyrlæge og forsker Øystein Angen, Statens Serum Institut.

Gård var ubeboet i 30 år - nu købt af fond 10. december · 10:00

Forurenet af MRSA efter en time

Næsten alle - 94 procent af forsøgspersonerne - var blevet forurenet af MRSA efter at have opholdt sig i stalden i en time. Graden af forurening afhang af mængden af MRSA i staldluften, og det varierede alt efter, om de udførte arbejde eller blot opholdt sig i stalden. Direkte fysisk kontakt med svinene havde ingen betydning for forureningen.

"Den højere forurening med MRSA blandt dem, der arbejdede i stalden, skyldes sandsynligvis, at de hvirvler mere MRSA op og trækker vejret hyppigere end personer, der blot ser passivt til. Man vil derfor sandsynligvis kunne mindske forureningen med MRSA hos besøgende og arbejdere i svinestalde ved at mindske støvmængden i staldene", siger Anne Mette Madsen, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

MRSA-fri efter kort tid

Selvom man hurtigt blev forurenet med MRSA, så viser resultaterne, at bakterierne også forsvinder hurtigt igen fra næsen.

En time efter besøget i stalden var halvdelen af forsøgspersonerne ikke længere forurenede med MRSA.

To timer efter var 23 procent af forsøgspersonerne fortsat forurenede. 95 procent af dem havde dog så små mængder af bakterier i næsen, at bakterierne ikke kunne måles direkte, men skulle opformeres for at kunne registreres.

"Vi vurderer derfor, at der formodentlig er en lille risiko for at sprede disse bakterier videre til andre udenfor staldmiljøet, efter kort tids besøg i  svinestald", siger Anders Rhod Larsen, afsnitsleder på Statens Serum Institut.
2 dage efter havde 94 procent af forsøgspersonerne ikke længere MRSA-bakterier i næsen.

Tid efter 
besøget 

0 timer

1 time

2 timer

1 dag

2 dage

7 dage

MRSA-
positive

94%

53%

23%

11%

6%

1%

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu