Sidste chance: Nu sætter Fødevarestyrelsen ind mod landets sidste, ulovlige mink

Efter det nu er ulovligt at holde mink, tager Fødevarestyrelsen nu fat i de to minkavlere, der har dyr tilbage. Nægter avlerne at aflive, kan styrelsen med en retskendelse overtage aflivningen.

Fredag trådte forbuddet mod hold af mink formelt i kraft, men ikke alle minkavlere har endnu aflivet deres mink.

Det drejer sig om to avlere og knap 5.000 dyr, som ifølge Fødevarestyrelsens oplysninger er tilbage.

De to avlere tager styrelsen nu fat i, forklarer veterinærdirektør Hanne Larsen.

"Nu tager vi kontakt til de sidste avlere, og hvis ikke vi på mandag har fået tilbagemelding om, at de går igang med at aflive, så de får de et påbud", forklarer hun.

Ifølge den nye lov kan det koste bøde og fængsel i op til seks måneder, hvis påbuddet ikke overholdes.

kan bede om retskendelse

Påbuddet går på, at de sidste avlere skal indsende dokumentation på, at de har aflivet deres dyr.

Det får de 10 dage til, lyder det fra veterinærdirektøren.

"Det er selvfølgelig vores forventning, at minkavlerne overholder det påbud", siger hun.

Og hvis så de ikke gør det?

"Hvis ikke vi modtager den dokumentation, tager vi derud, og så er vi nødt til at bede om en retskendelse. Med den kan vi gå ind farmen og overtage arbejdet med at aflive minkene", siger Hanne Larsen og tilføjer:

"Det vil vi selvfølgelig helst undgå og forsøger med dialog at løse det her. Lykkedes at få telefonisk kontakt med avlerne, som siger, at de begynder aflivning, så afventer vi selvfølgelig dokumentation for det. Det er vores foretrukne vej".

må ikke transportere mink

En af de minkavlere, der er tilbage, er Erik Vammen fra Hobro i Nordjylland.

Han har omkring 4.000 avlsdyr tilbage, som han ikke har tænkt sig at aflive.

Dels håber han, at de kan være med i et endnu ikke igangsat forskningsprojekt, dels har han tænkt sig at transportere dem ud af landet, hvis det ikke lykkes.

I den nye lov står dog, at det er forbudt at transportere levende mink mellem besætninger.

"Den eneste undtagelse er, hvis dyrene bliver brugt i et forskningsprojekt. Ellers må man ikke transportere levende mink", siger Hanne Larsen fra Fødevarestyrelsen.

kun to avlere tilbage

Ved årsskiftet tog Fødevarestyrelsen fat i de avlere, de ikke havde hørt fra, og som der ikke er blevet foretaget afslutningssyn hos.

Langt størstedelen har styrelsen haft kontakt med og mangler også et par afslutningssyn.

Tilbage er kun de to avlere samt en tredje, som styrelsen ikke kan få fat på.

"Vi tror ikke, at den tredje har mink, men vi kan ikke få fat i ham. Vi forsøger ihærdigt at få kontakt", siger Hanne Larsen.

Faktaboks

Fra 'Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink', vedtaget 21. dec 2020

  • Hold af mink er ikke tilladt til og med 31. december 2021
  • Med bøde eller fængsel indtil seks måneder straffes den, der undlader at efterkomme et påbud 
  • Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan afholde udgifter i forbindelse med aflivning af mink som følge af SARS-CoV-2 (covid-19), eksempelvis til destruktion, bortskaffelse, rengøring, desinfektion, administration m.v.
  • Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (...) har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og efter indhentet retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data, med henblik på varetagelse af opgaver efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf
  • Politiet yder om nødvendigt bistand til adgang (...)

Emneord

coronavirus mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle