Skab gode rammer for jordfordeling

Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug & Fødevarer

Det er dejligt, at vi har nået årstiden, hvor landbrugsmaskiner igen er synlige i landskabet. Desværre også lidt for synlige på de danske landeveje, for af historiske årsager ligger mange landbrugsbedrifters jord spredt over store arealer. Det mindsker effektiviteten og øger forbruget af både tid og ressourcer. Tal fra Seges viser, at der samfundsøkonomisk kan spares op mod 200 mio. kr. om året, hvis transportafstanden på de 10-15 pct. største bedrifter nedbringes med fem km.

Hvis jorden ligger samlet omkring bedriften, gavner det landmandens økonomi, mindsker klimabelastningen og reducere nabogenerne.

I Landbrug & Fødevarer mener vi, at regeringen skal tage spørgsmålet om erhvervsmæssig jordfordeling med som et værktøj i Naturpakken, som er lige på trapperne. Jordfordeling kan blandt andet skabe sammenhængende naturarealer og er et gammelkendt instrument til at forbedre ejendommens arrondering. Hvis ideen skal blive til virkelighed, kræver det dialog og udredning. Derfor foreslår vi, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen stiller sig i spidsen for et udredningsarbejde, der skal undersøge mulighederne for at fremme jordfordelingsprojekter.

Samtidig bør skatteminister Karsten Lauritzen iværksætte et lovinitiativ, der fritager os for tinglysningsafgift ved jordfordeling. Det giver jo ikke mening, at staten skal tjene på, at to landmænd bytter jord. Ethvert tiltag, der kan styrke økonomien på den enkelte bedrift, skal overvejes, og en bedre arrondering for en række ejendomme vil være et væsentligt bidrag.

Vores anbefaling til politikerne er også, at man vender tilbage til tidligere tiders model, hvor staten gik ind og hjalp landmænd med at gennemføre jordfordeling. Det har man ikke gjort de seneste ti år, med mindre der har været tale om etablering af naturprojekter, og det er ærgerligt, fordi modellen med statskonsulenter faktisk kan være med til at løse den meget svære psykologiske opgave det er at bytte jord med naboen. Som enhver landmand ved, er ens egen jord jo altid den bedste.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle