Skovejere frygter, at skovloven afskaffes

Forslag om, at Skovloven bliver en del af en ny lov for natur og biodiversitet.

Skovlovens dage som selvstændig lov kan være talte. I stedet kan reglerne for drift af Danmarks over 600.000 hektar skov blive lagt ind i en ny og stor Natur og biodiversitetslov.

Det forslår embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet som et bidrag til regeringens bestræbelser på at forenkle lovgivningen.

Men ifølge Skovdyrkerne og Dansk Skovforening er Skovloven allerede enkel, og de frygter, at afskaffelsen af loven vil svække skovbruget som et erhverv, der producerer tømmer og træer til både indenlandsk brug og eksport.

»Vi frygter, at hensynet til produktion og drift bliver nedprioriteret, og vi savner gode argumenter for, at skovbrugserhvervet ikke fortsat skal have sin egen sektorlov helt på samme måde, som både landbruget og fiskeriet har det,« siger direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening.

Skov er et erhverv

Han peger på, at de mange tusind private skovejerne allerede i dag afvejer hensyn til både produktion, naturværdier og rekreation.

»Langt hovedparten af landets skove ejes af private og drives erhvervsmæssigt. Og det er i dag klart for alle, hvor lovgivningen om skovene og kravene til skovdriften er samlet, nemlig i Skovloven,« siger Jan Søndergaard

»Det er langt lettere, når man har en samlet lov for erhvervet - både når det gælder gennemsigtighed og administration af loven - end hvis bestemmelserne er blandet ind i en lov, der regulerer meget andet end skovene,« siger Jan Søndergaard.

Hos Skovdyrkerne kan man heller ikke se nogen grund til at lægge reglerne for skovene ind i en ny stor og bred lov.

»Vi er bekymrede for, at den nuværende balance, der er mellem træproduktion, biodiversitet og publikumshensyn, bliver forrykket. Og vi har svært ved at se fordelene ved at afskaffe loven og indarbejde reglerne i en ny og meget større lov,« siger Skovdyrkernes formand Lars Skou Gleerup, der selv er skovejer.

»Reglerne for driften kan i dag findes i én lov, Skovloven, der kun fylder 10 sider. Det er enkelt og effektivt, og jeg har svært ved at se, hvorfor skoverhvervet skal være en del af en lov, der handler om eksempelvis heder, moser og overdrev.«

Han henviser til, at andre erhverv som landbruget og fiskeriet har deres egne love, hvor man balancerer hensyn til både produktion og natur.

Brug for mere træ

Desuden peger han på, at Danmark er ved at omlægge varmeforsyningen fra kul, olie og gas til træpiller og flis. Og at der er kraftige bestræbelser i både Danmark og nabolandene på at få mere træ ind i byggeriet, hvor det skal erstatte de energitunge materialer stål, mursten og beton.

»Derfor forudser vi, at der kommer en stærkt øget efterspørgsel på alle former for træprodukter, og det, mener vi, bedst kan understøttes i en speciel skovlov,« siger Lars Skou Gleerup.

Faktaboks

Om dansk skovbrug

  • 75 procent af det danske skovareal er privatejet.
  • Skovenes samlede produktionsværdi overstiger én mia. kr.
  • 4.000 er beskæftiget direkte i skovene.
  • 15.000 arbejder med den primære forarbejdning f.eks. på savværker.
  • 18.000 arbejder i møbelindustrien, der dog også anvender importeret træ.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle