Skoventreprenører: Der er plads til både natur og skovdrift i de danske skove

Det kan have utilsigtede konsekvenser for savværker, skovejere og skoventreprenører, hvis man ikke tænker sig om, når der skal udpeges nye områder til urørt skov. Dansk Skoventreprenør Forening mener, at der er plads til både skovdrift og urørt skov i de danske skove.

Aftaleparter bag den nye natur- og biodiversitetspakke er blevet enige om at revidere lovgivningen på natur- og biodiversitetsområdet, udlægge 75.000 ha urørt skov og oprette et biodiversitetsråd.

”Vi danske skoventreprenører ved, at vi er med til at producere verdens mest bæredygtige materiale, nemlig træ. Samtidig er vi også med til at pleje den ”maskine”, der suger CO2 ud af luften, nemlig skoven,” siger Nickolai Schlechter, formand for Dansk Skoventreprenør Forening i en pressemeddelelse.

”Vi arbejder hver dag i skoven og er stolte af vores arbejde. Vi er til gengæld trætte af at diskutere, om der skal være plads til natur eller produktion af træ til erstatning for olie, beton, stål, kul og gas,” fortsætter han.

Dansk Skoventreprenør Forening mener, at de danske skove kan og skal rumme begge dele, og at det er på tide, at de forskellige parter sammen bliver enige om retningen for dansk skovbrug. 

Vi vil meget gerne deltage i Biodiversitetsrådet

Oprettelse af et biodiversitetsråd er også en del af natur- og biodiversitetspakken, og her vil Dansk Skoventreprenør Forening meget gerne deltage. 

”Vi mener, det er vigtigt, at alle med interesse i skovbruget bliver inddraget i arbejdet med at bevare og forbedre biodiversiteten i de danske skove. Derfor ser vi os som en naturlig del af det nye Biodiversitetsråd,” udtaler Nickolai Schlechter. 

75.000 ha svarer til ca. 10-12 procent af det danske skovareal, og det kan have utilsigtede konsekvenser for savværker, skovejere og skoventreprenører, hvis man ikke tænker sig om, når der skal udpeges nye områder til urørt skov.   

”Derfor er det ikke uvæsentligt, hvor vi placerer den urørte skov. Det skal selvfølgelig være steder, hvor der er størst mulighed for at sikre og øge biodiversiteten,” fortsætter Nickolai.

Dansk træ til danske savværker

Regeringen har et mål om et bedre klima og en reduktion af CO2-udledningen - træ i byggeriet kan medvirke til at nå det mål. 

”Usikkerheden om hvordan man vil udrulle klima- og biodiversitetspakken bekymrer os, og det værste, der kan ske, er en straksimplementering og en hurtig udlægning af urørt skov. Sker det vil danske savværker på kort sigt mangle træ, hvilket vil betyde, at de enten lukker eller henter deres træ i udlandet,” forklarer Nickolai og fortsætter: ”Som sagt er vi ikke uenige i, at der skal udlægges mere urørt skov. Det skal bare gøres på en måde, så vi ikke langsomt kvæler skovbranchen.”  

Kig nu i de planer I allerede har lagt

”Usikkerhed om fremtiden er dræbende for en branche, og især i skovbranchen hvor kortsigtede ændringer kan give store problemer i fremtiden. Vel og mærke en fremtid, der ligger 70-100 år fremme,” siger chefkonsulent Claus Clemmensen fra Danske Maskinstationer og Entreprenører. 

”Skoventreprenørbranchen er ikke den største branche i Danmark, men vi rummer meget professionelle virksomheder med veluddannede skovarbejdere. Bliver usikkerheden for stor, stopper de, og vi mister ekspertisen til at plante nye skove, pleje værdifuld natur og fælde det træ, der skal bruges til bygge vores huse,” fortsætter han.     

I 2018 udgav Miljø- og Fødevareministeriet Danmarks Nationale Skovprogram, der sætter mål og retning for dansk skovbrug og giver mange forslag til politiske handlingspunkter.

”Derfor kan jeg kun opfordre til, at politikerne bag denne aftale kigger i det skovprogram, de selv har været med til at udarbejde. Det giver en masse løsninger på, hvordan skoven kan blive ved med at levere samfundsmæssige goder som rent drikkevand, plads til gåture, vild natur og bæredygtig produktion af træ,” udtaler Claus Clemmensen.     

Et af punkterne i skovprogrammet er at øge den danske mængde af træprodukter igennem bæredygtig skovdrift.

”Der er ikke mange, der tør sige det, men udlægger vi urørt skov med den ene hånd, er vi også nødt til at plante med den anden. Det, der skal plantes, er hovedsageligt nåletræ, der kan imødekomme samfundets øgede efterspørgsel efter træ, samtidig med at det suger store mængder CO2 ud af luften. Planter vi ikke flere træer, skal vi hente endnu mere træ i udlandet, og det er efter min mening ikke den rigtige vej at gå,” slutter Claus Clemmensen. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle