Skub i lavbundsindsatsen: Nye udtagningskonsulenter skal give landmænd en hjælpende hånd

Det bliver Seges, som skal stå for et kommende korps af udtagningskonsulenter, som skal hjælpe og vejlede landmænd med indsatsen med at udtage lavbundsjorder. Spørgsmålet om kompensation til § 3 arealer fortsat uafklaret.

Seges har netop vundet opgaven med at etablere et korps af udtagningskonsulenter, som skal   sikre  gratis vejledning for landmændene og  være landmandens  kontaktperson i udtagningsprojekter.

Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu får sat skub i lavbundsindsatsen og sendt udtagningskonsulenter direkte ud til landmænd for at hjælpe til i de her meget komplekse sager, udtaler Jacob Jensen.

- Som ny fødevareminister har jeg gjort det til min mærkesag at gøre det lettere at være landmand. Det gælder i særdeleshed landbrugets bidrag til den grønne omstilling -  herunder udtagning af lavbundsjord.

Der er i landbrugsaftalen afsat 10 millioner om året til korpset af udtagningskonsulenter.

§3-sag fortsat ikke på plads

Som del af landbrugsaftalen er der også nedsat både en ekspertgruppe og en taskforce, som skal finde løsninger til at udtage lavbundsjorder og løse de udfordringer, der i dag står i vejen. 

Et konkret eksempel på en aktuel udfordring er usikkerheden om kompensation for såkaldte §3-arealer.

I følge pressemeddelelsen arbejdes der 'på højtryk' for en løsning på tværs af ministerier og med inddragelse af Københavns Universitet.

Men problematikken er med andre ord ikke løst.

Ekspertgruppen holdt i forrige uge sit første møde i år - i Vejle Ådal. Også den såkaldte taskforce, der ligeldes skal understøtte udtagningen af lavbundsjorder er i arbejdstøjet. Begge arbejdsgrupper holder næste møde i marts. 

Utålmodighed i L&F

I Landbrug & Fødevarer understreger miljødirektør Anders Panum, at L&F finder det afgørende, at der hurtigt og effektivt bliver sat mere skub i den vigtige lavbundsindsats.

Landbrug & Fødevarer har selv,  i samarbejde med Kommunernes Landsforening og med Danmarks Naturfredningsforening, for snart to år siden spillet ind med et forslag til et nyt setup for udtagning af lavbundsjord.

I udspillet er udtagningskonsulenter et delelement, men organisationerne har også foreslået en lang række andre ting, som kan sikre fremdrift og en mere effektiv koordinering af lavbundsindsatsen.

Blandt meget andet skal kommunernes rolle styrkes, der skal sikres fast-track procedurer og der skal nedsættes lokale styregrupper.

- Vi er meget utålmodige, siger Anders Panum Jensen.

Baggrunden

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021 en landbrugsaftale med et bindende CO2-reduktionsmål på 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990. 

Som del af aftalen er det ambitionen at udtage op mod 100.000 hektar kulstofrige lavbundsjorder og randarealer inden 2030.

De kulstofrige lavbundsjorder står for ca. en tredjedel af dansk landbrugs samlede CO2-udledning. Udtagning af lavbundsjorderne er derfor et centralt element i den grønne omstilling af landbruget.

Udtagningen er også en kompleks opgave, der kræver tid og involverer mange forskellige parter. 

Kilde: Fødevareministeriet
 

Faktaboks

  • SEGES vandt den 27. januar opgaven med udtagningskonsulenterne.
  • Udtagningskonsulenterne tilbyder gratis vejledning for landmanden og kan være landmandens kontaktperson i udtagningsprojekter. 
  • Konsulenten kan fungere som lodsejeres kontaktperson i den tidlige projektfase. Konsulenterne har desuden en særlig opgave i forhold til udtagningsprojekter, som lodsejere selv kan søge tilskud til, hvor de kan bistå lodsejeren med den konkrete ansøgning.
  • Ekspertgruppen for lavbundsjorder skal komme med sine anbefalinger inden udgangen af året (af 2023). 
  • Taskforcen arbejder løbende på konkrete udfordringer. 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle