Slagtesvineproducent stopper: Nidkær kontrol tog modet fra ham

Lars Børgesen har leveret sine sidste slagtesvin, selv om han egentlig gerne ville have fortsat.

To år i træk - i 2008 og 2009 - blev Lars Børgesen kåret som årets slagtesvineproducent ved Svinekongressen i Herning.

I dag er staldene i Tapdrup ved Viborg tomme, selv om effektiviteten i de mellemliggende år bestemt ikke har været ringe.

"Over de sidste 10 år har foderforbruget i gennemsnit været 2,46 foderenheder pr. kg tilvækst. Døde og kasserede har været under én procent", fortæller han og lægger dokumentationen i form af E-rapporter frem på bordet.

Det er tal, mange slagtesvineproducenter gerne ville opnå.

Når staldene nu er tomme, skyldes det ikke dårlig økonomi, men alene at hans faglige stolthed led nogle alvorlige knæk de gange, Fødevarestyrelsen var på kontrol.

"Jeg er hysterisk omkring hygiejne. Når jeg så bliver anklaget for at sjuske med rengøringen, går det mig virkelig på", siger Lars Børgesen.

Uenig i bøder

Han har haft fire kontrolbesøg i stalden over de sidste 10 år, og det har stort set affødt en bøde ved hvert besøg. Bøder, som han har betalt, men hvor han bestemt ikke har været enig i forseelsen.

Ved et besøg bemærkede kontrollen, at der lå en lille bunke foder under en fodersnegl i foderladen. Det måtte der ikke, for det kunne tiltrække rotter.

"Jeg bruger den lille bunke for at se, om der har været rotter, for så er der uorden i bunken", forklarer han og tilføjer, at en professionel rottebekæmper har sagt god for metoden.

Ved et andet besøg blev det påpeget, at der kunne falde edderkopper og spindelvæv ned i en åben fodersilo og i foderblanderen.

Lars Børgesen forklarede, at de var nødt til at stå åbne, for at varmen fra det hjemmeblandede foder kunne komme væk. Ellers ville kondens give muggent foder.

"Jeg har haft døde grise af den årsag tidligere, men ikke siden jeg blev opmærksom på problemet med varme", forklarer han.

Det forhold gav også en bøde.

Ingen faglighed

Lars Børgesen oplevede, at kontrollen så stort på hans faglige og praktiske erfaring som svineproducent. Den så alene på skemaer og paragraffer.

"Det drejer sig om at finde fejl og kontrollere, om alle krydser er sat rigtigt. De er ligeglade med, om grisene har det godt", siger han og understreger, at han altid har passet sine grise 100 procent.

Lars Børgesen ønsker mere faglighed i kontrollen.

"Jeg har altid sat grisene først. Kontrollen sætter paragraffer og skemaer først. Bare krydset er sat rigtigt, er de ligeglade med, om grisen er blevet rask", siger den forhenværende slagtesvineproducent.

Kontrollens nidkære indstilling og mangel på faglighed fik ham i vinter til at beslutte at stoppe som svineproducent. De sidste slagtesvin blev leveret 5. maj.

"I de sidste år fik jeg det dårligt, når der kom en bil ind på gårdspladsen. Sådan skal man ikke have det, så jeg valgte at stoppe", forklarer han.

På vegne af sine kolleger ønsker han en kontrol med mere fokus på faglighed og mindre på formaliteter.

"Grise lider ikke, hvis formaliteter ikke er overholdt, men det kan de gøre, hvis pasningen ikke er god", siger han.

Han håber, at kulturen ændres, så der kommer rådgivning med i kontrolbesøgene.

"Det er der lagt op til fra EUs side, og sådan foregår det i andre lande", siger Lars Børgesen.

Fødevarestyrelsen: Kontrollanter kan lave en helhedsvurdering

 

Fødevarecheft Henning Knudsen, Fødevarestyrelsen, er overordnet ansvarlig for sagsbehandlingen vedrørende foderkontrol hos bl.a. svineproducenter, der er hjemmeblandere. Han bekræfter, at Lars Børgesen i 2018 fik en bøde.

Det skete i forbindelse med et besøg, hvor man påtalte forhold om bl.a. opbevaring af foder, mangelfuld hygiejne og rottebekæmpelse. Han tilføjer, at kontrollanten både har pligt og ret til at lave et fagligt skøn og en helhedsvurdering i forbindelse med et besøg, hvilket også skete i dette tilfælde.

"Viser svineproducenten vilje til at rette de påtalte forhold, og er de af mindre betydning for fodersikkerheden, taler det mod, at der udstedes en bøde", siger han.

Seges: Vi er i dialog med FVST

Fra Seges Svineproduktion oplyser sektordirektør Christian Fink Hansen, at Seges Svineproduktion og Føde- varestyrelsen løbende holder dialogmøder.

"Her bliver resultaterne af Fødevarestyrelsens kontroller drøftet", fortæller han.

Fødevarestyrelsens kontroller skal sikre, at lovgivningen bliver overholdt.

Formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nienlsen, ser DJØF-kulturen i samfundet som et problem.

"Krydser og skemaer er blevet vigtigere end at passe sine dyr ordenligt", siger formanden.

Han bemærker, at en kontrol pr. definition er den lille mand mod systemet, og at det alene kan gøre mange kolleger ukomfortable i situationen.

Selv om den enkelte kontrollant kan være nok så venlig, er hele situationen med kon-trol ikke rar«, bemærker han.

Jeppe Bloch Nielsen opfordrer til, at man sætter sig godt ind i reglerne, for jo bedre man kender reglerne, jo mere tryg kan man føle sig.

Faktaboks

Lars Børgesen

  • Kåret som årets slagtesvineproducent i Herning i 2008 og 2009.
  • Effektiviteten har været helt i top, indtil han sendte de sidste grise på slagteriet i maj. 
  • Ved kontrolbesøg fik han bøde på grund af manglende hygiejne, skønt han efter eget udsagn er hysterisk omkring rengøring. 
  • Den manglende faglighed og overdrevne fokus på paragraffer fik ham til sidst til at lukke sin svineproduktion. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle