Smittehåndtering: Minkavlere må nedbringe kvælstof i gyllen

Det bliver nu lettere for minkavlere, hvis besætning er ramt af den smitsomme og farlige sygdom plasmacytose, at få dispensation til at nedbringe mængden af kvælstof i minkgyllen.

En række minkavlere får nu en hjælpende hånd midt i et ekstraordinært stort udbrud af den frygtede minksygdom plasmacytose.

Sygdommen betyder, at de er nødt til at tilsætte kalk til deres gylle for at mindske faren for smittespredning. Det betyder, at gødningsværdien samtidig falder betragteligt.

For at gyllens reducerede kvælstofindhold skal tælle tilsvarende mindre i gødningsregnskabet, kan landmanden nu få dispensation til at nedjustere tallet. Dermed er gyllen stadig attraktiv som husdyrgødning på markerne.

Landbrugsdirektør i Nordea: Vi vurderer landmanden anderledes nu 19. november · 08:29

For at gøre det lettere for avlerne at søge den nødvendige dispensation, så letter NaturErhvervstyrelsen nu proceduren midlertidigt i år.

”Vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi giver landmanden en hjælpende hånd ved at gøre dispensationen langt enklere ved hjælp af en anmelde-ordning, hvor landmanden blot skal indsende en erklæring om, at han opfylder betingelserne for dispensation i stedet for at indsende en formel ansøgning og afvente den normale sagsbehandling,” siger enhedschef Pernille Balslev-Erichsen fra NaturErhvervstyrelsen.

Faktaboks

Landmanden opnår dispensationen for planperioden 2015/16 ved at erklære, at han opfylder betingelserne for dispensationen og via hjemmesiden opgive, hvor stor en mængde kvælstof, som er blevet tilsat kalk.

Landmanden skal ikke sende dokumentation ind til NaturErhvervstyrelsen, men blot opbevare dokumentation for nedsættelsen af kvælstofsmængden i gyllen – bl.a. i form af dokumentation for syge dyr, indkøb af hydratkalk og gødningsplanlægning hjemme på bedriften.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu