Snævert flertal rejser fredningssag for Stevns Klint

Verdensarven, Stevns Klint, har fået rejst fredningssag

Med det snævrest mulige flertal vedtog Stevns Kommunalbestyrelse i aftes at rejse fredningssag for verdensarven Stevns Klint på Sydsjælland.

Det skete med stemmerne 10 mod 9 efter en fem kvarter lang og til tider ganske følelsesladet debat, skriver Dagbladet Køge.

Flertallet for at rejse fredningssagen blev bragt til veje, fordi det nyindtrådte Venstre-medlem, Inge Milbrat, valgte at trodse sine partifæller, der efter tur tog ordet og appellerede til at standse fredningssagen.

Hun afløste 1. januar formanden for Plan- og Teknikudvalget, Flemming Petersen, der i december forlod Venstres gruppe og siden hele Kommunalbestyrelsen netop som en konsekvens af fredningssagen.

"Jeg synes, at Stevns Klint er noget helt særligt, som vi er forpligtet til at værne om - ikke kun for vores egen skyld, men for hele verden," sagde Inge Milbrat som begrundelse for sit særstandpunkt. De mange tilhørere i salen kvitterede ifølge avisen for hendes tale med klapsalver.

Fredningssagen skal nu rejses ved Fredningsnævnet af Stevns Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen i fællesskab. Der ventes at gå op til to år, før der foreligger en afgørelse - inklusive den offentlige høringsperiode. Herefter skal sagen behandles én gang til i Natur- og Miljøklagenævnet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle