Sommerserie: Ekstremt vådt efterår lagde en dæmper på diskussioner på Fyn

Minderne om oversvømmede marker og kældre gjorde det lidt nemmere at blive enige om vandløbsarbejdet på Fyn, fortæller formand for Fyns Familielandbrug.

Det var tydeligt, at oversvømmede marker og kældre fra efteråret stadig sad i baghovedet på medlemmerne af det fynske vandråd, som inden sommerferien afsluttede sit arbejde.

Rådet skal komme med anbefalinger til både forbedring af natur og vandafledning i de fynske vandløb, og det var lidt nemmere at blive enige end normalt.

Det forklarer Ib W. Jensen, der sidder i rådet som formand for Fyns Familielandbrug.

"Det letter virkelig forståelsen hos alle, når man har in mente, hvor galt det stod til i efteråret. Det var ikke bare vores marker, der stod under vand, men det gjorde også kældre og haver", siger formanden og fortsætter:

"Jeg synes, det har ændret, at vi ikke har skullet rive håret af hinanden i en diskussion om vandløbenes formål. Der har været en bedre forståelse af, at selvom vi skal tage hensyn til natur og miljø, så skal vandløb kunne lede vand væk".

ud i virkeligheden

Noget af det, der er blevet diskuteret i vandrådet, er ilægning af sten og grus for at forbedre vandløbenes bund.

"Og der er det bare som om, at højtuddannede miljøfolk ikke forstå, at hvis man hæver vandstanden med 10 cm, så er der dræn, som ikke kan komme af med vandet", siger Ib W. Jensen, der glæder sig over, at man i vandrådet har brugt tid på at tage ud og se på virkeligheden:

"Det gør det hele meget lettere, når man kan vise et drænrør frem, der er sandet til, og at marken er ødelagt".

ændret af embedsmænd

Vandrådets anbefalinger skal nu godkendes af kommunalbestyrelserne i de fynske kommuner, inden de bliver indsendt til ministeriet. 

"Sidste gang, det var i 2014, så vi, at embedsværket ændrede i anbefalingerne i én af kommunerne, inden det blev fremlagt for bestyrelsen", siger formanden og fortsætter:

"Det synes jeg virkelig er langt ude, at man kan, når vi i rådet er blevet enige om noget. Så det har vi sørget for at indskærpe overfor den pågældende kommune, så det ikke har gentager sig".

mangler udvidelse af vandløb

Endnu mangler en enkelt ekskursion til Storebælt, som er blevet udsat pga. corona, inden man er helt færdige med arbejdet.

Til gengæld har man i vandrådet endnu ikke taget hul på en sværere opgave, nemlig regulering og udvidelser af vandløb.

"Der kommer mere vand, og klimasikring betyder også, at vandløb skal gøres bredere og dybere. Der er man nødt til at indstille sig på, at der kommer en periode, hvor man er lidt hårdere ved vandfaunaen", siger Ib W. Jensen og fortsætter:

"Men det er vi simpelthen ikke kommet til endnu, så der venter en udfordring".

udsat formandsskifte

Egentlig var det slet ikke Ib W. Jensen, der skulle udtale sig til denne artikel. 

Tidligere på året sang han nemlig farvel til kollegerne i landsformandskredsen i Landbrug & Fødevarer og stod klar til at blive afløst som formand ved generalforsamlingen i Fyns Familielandbrug 19. marts.

Som bekendt lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) landet ned ugen inden pga. coronavirus, og derfor er Ib W. Jensens 18-årige formandskab blevet forlænget med seks måneder.

"Ja, jeg er genopstået fra de døde - i hvert fald for en tid", griner Ib W. Jensen og tilføjer:

"Set i bakspejlet kunne vi godt have holdt generalforsamling allerede i juni, men det var dengang ikke til at forudse, hvordan verden ville se ud. Så nu bliver det 2. september i stedet".

Faktaboks

Sommerserie: Nyt fra landet

I løbet af året buldrer de landsdækkende historier derud af, men hvad optager egentlig foreningerne lokalt?

Det vil LandbrugsAvisen finde ud af i denne sommerserie, hvor vi ringer rundt til landets formænd og spørger dem, hvad der optager netop deres forening.

Emneord

Nyt fra landet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle