Spørgsmål om formue svækkede opbakning til fusion i Landboforeningen Limfjord

Landboforeningen Limfjords formue på 30 millioner var genstand for debat ved generalforsamling. Medlemmerne følte sig ikke tilstrækkelig informeret om fusionen, konstaterer Lars Kristensen, formand for Landboforeningen Limfjord efter få manglende stemmer for fusion.

Bestyrelsen skulle have informeret medlemmerne bedre om konsekvenserne af den planlagte fusion af Landboforeningen Limfjord med LandboThy og Lemvigegnens Landboforening

Det var holdningen hos en del af medlemmerne af Landboforeningen  Limfjord, hvor et par manglende stemmer betød, at der ikke var det nødvendige flertal for fusion på to tredjedele.

43 stemte ja, 23 nej, to stemte blankt ved generalforsamlingen mandag aften.

ÆRGERLIG FORMAND

”Det var ærgerligt, men vi må respektere, at generalforsamlingen er den øverste myndighed. Vi havde en god og ordentlig debat, hvor der bl.a. blev givet udtryk for, at der skulle have været informeret bedre”, siger foreningen formand Lars Kristensen.

”Det er altid en afvejning, hvilket niveau man vil informere på, og om man vil have en organisation helt på plads inden fusionen eller sætte den efterfølgende. I alt fald må vi tage resultatet til efterretning”.

HVAD MED PENGENE?

Blandt de emner, som medlemmerne ifølge Lars Kristensen gerne ville have haft klar besked om, er, hvad der skal ske med foreningens formue.

Den er på ca. 30 mio kroner og dermed ifølge Lars Kristensen lidt større end den, de to potentielle fusionspartnere, LandboThy og Lemvigegnens Landboforening, bringer med sig ind i fusions-foreningen.

Nogle mente – og det har bestyrelsen for Landboforeningen Limfjord også drøftet – at pengene skulle ind i en fond og derfra gøre gavn i lokalområdet.

Bestyrelsen er dog nået frem til, at pengene skal med ind i det nye.

”Vi mener i bestyrelsen, at pengene skal med over i fusionen, så de kan være med til at sikre en stærk, ny forening. De er samlet sammen af landmænd og skal komme fremtidens landmænd til gavn. At begynde at tømme kassen nu, vil i alt fald ikke gavne fremtidens landmænd – det står vi fast på”, siger Lars Kristensen.

DET FAGLIGE

Et andet spørgsmål, som var til debat på generalforsamlingen, er hvad der skal ske med de faglige samarbejdsrelationer om kvæg- og svinerådgivning,  som de tre potentielt fusionerende foreninger har hver især.

”Nogle mente, vi skulle have taget stilling til det inden en fusion, men det er bevidst, vi har undgået at gå ind i det på forhånd”, siger Lars Kristensen.

NYT FORSØG SNART

Bestyrelsen for Landbforeningen Limfjord håber fortsat, at afstemningsresultatet mandag aften kun vil betyde en mindre forsinkelse af fusionen: Bestyrelsen mødes i aften og derefter vil der snarest blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der igen skal stemmes om fusion.

Her vil simpelt flertal være nok til at stemme fusionen igennem.

Der kan indkaldes med 14 dages frist og Lars Kristensen håber, den ekstraordinære generalforsamling kan gennemføres inden udgangen af juni måned.

NU UDEN DIREKTØR

I mellemtiden kører foreningen videre uden direktør: Ved generalforsamlingen kom det frem, at bestyrelsen allerede har afskediget foreningens direktør Benny Kirkegaard i forventning om ja til fusion.

Lars Kristensen ønsker ikke at kommentere dette men oplyser, at Landbo Limfjord  kører videre med souschef, chefkonsulent Flemming Pedersen som konstitueret leder.

”Vi står lige nu i lidt af et vakuum”, siger Lars Kristensen.

LandboThy og Lemvigegnens Landbforeninger holdt også generalforsamlinger mandag aften. Begge steder sagde medlemmerne ja til fusion med store flertal.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle