Spar Nord regnskab: Vigtigt nøgletal viser landbrugets forbedring og problem

Spar Nord aflægger rekordregnskab. Tallene viser klar bedring i vigtigt nøgletal for landbruget. Erhvervet fylder fortsat mindre i bankens nedskrivninger.

Det går klart bedre i landbruget, viser Spar Nords dugfriske regnskab for 2019.

Hvor en række af de øvrige storbankers regnskaber ikke længere går i dybden med tallene for landbrugserhvervet, er Spar Nord yderst specifik i sin rapportering om udlånet til branchen og tilstanden heri.

Regnskabet rapporterer nemlig om udlånet til alle grene af landbrugserhvervet, og det bliver derfor meget tydeligt, hvor det går godt - og knap så godt.

På det positive felt, så er nedskrivningerne - de penge, som banken må lægge til side til forventede tab - faldet markant på landbrug. Det vises i det følgende nøgletal:

"Spar Nords samlede nedskrivninger på landbrugsudlån ultimo 2019 udgør 413 mio. kr. svarende til 14,7 procent af Spar Nords samlede udlån og garantier til branchen. Ultimo 2018 var tallene 596 mio. kr. og 20,1 procent".

Altså er landbrugsudlånet trådt ind på mere sikker grund, når det gælder vurderingen af, om pengene kan betales tilbage. Der er dog langt igen, viser Spar Nords tal.

Landbrug nu fylder 4,3 procent af bankens samlede udlånsmasse. Men erhvervet står for 27 procent af nedskrivningerne - altså stadig en meget stor overrepræsentation.

Bytteforhold er særdeles tilfredsstillende

De tre store grene i landbruget, mælk, svin og planteavl, fylder de største dele af udlånet til landbrug, med omkring en halv milliard kroner til hver driftsgren. Alle tre driftsgrene har fået forbedret økonomien.

"Landbruget har overordnet set udviklet sig positivt i 2019 efter det i 2018 var udfordret af bla. a. tørken, lave afregningspriser på svin samt et ugunstigt bytteforhold til foderprisen. Den positive udvikling har resulteret i et tilfredsstillende udbytte for planteavlere og mælkeproducenter", skriver banken, før den også slår fast, at bytteforholdet for svineproducenter "befinder sig på et særdeles tilfredsstillende niveau".

Eneste modsatrettede trend har minkavlerne.

Spar Nord har et udlån på i alt 2,9 mia. kr. til sektoren - stort set lige ud med 2018-niveauet på 3,1 mia.

Rekordresultat for banken

Adm. direktør Lasse Nyby kunne i det hele taget offentliggøre et regnskab med det bedste resultat i hele bankens historie. Overskudet efter skat rundede milliarden; helt præcist 1.059 mio. efter skat.

"En af de væsentlige forklaringer på den positive udvikling er, at vi i 2019 er fortsat med at vinde markedsandele, idet vores bank- og leasingudlån er vokset med 9 procent, mens vores realkreditformidling er vokset med hele 10 procent i årets løb", kommenterer Lasse Nyby.

Banken forventer en væsentlig lavere indtjening i 2020, blandt andet på grund af de lavere renter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle