Sponsoreret af BASF
Spildkorn er et stort problem i vinterrapsen
Mange har i år oplevet spildkorn som et større problem i vinterrapsen end i et normalt år. Det skyldes flere forhold.

Den tidlige høst gav os god tid til at forberede en tidlig og rettidig såning af vinterrapsen. Tørken prægede afgrøderne kraftigt, kernestørrelsen i kornet var mindre, og dermed var der også flere spildkerner end normalt. Desuden valgte mange på grund af det meget tørre vejr, en direkte såning af vinterrapsen uden en forudgående pløjning, med harvning og såning direkte i stubben f.eks. med special såmaskine. Direkte såning efterlader flere kerner i det øverste jordlag. Den tørre jord og den sparsomme nedbør gav i nogle af de tidligt såede vinterrapsmarker problemer med spiringen. I en sådan situation er konkurrencen fra spildkorn endnu mere afgørende for en tilfredsstillende etablering, og der er en kraftig konkurrence om plads, lys, vand og næringsstoffer.

Spildkorn er meget generende for vinterrapsen, og kan medføre store tab, viser et svensk forsøg. I forsøget blev der udsået korn for at efterligne spildsæd. Selv små mængder spildkorn, gav betydelige tab.

Den mørkegrønne søjle viser rapsudbyttet med henholdsvis 50 og 100 kg/ha spildkorn.

Et normalt spild svarer til ca. 50 kg/ha spildkorn.

Den lysegrønne søjle viser merudbyttet for en spildkornsbekæmpelse med Focus Ultra. Det ses at en effektiv bekæmpelse har stor betydning for rapsens udvikling og udbytte.

Det har i praksis givet sig udslag i, at en del her i efteråret har haft behov for at bekæmpe spildkorn af flere gange, og en del steder er det stadig et problem. I marker hvor man er kommet for sent ud, er der set betydelige skader på rapsen, og enkelte marker er så ødelagte, at de skal sås om. Det er vigtigt ikke at undervurdere hvad spildkorn kan betyde for etableringen af vinterraps, og som det ses af billedet, så er det vigtigt at en bekæmpelse foretages rettidigt, og at man ikke behandler for tidligt på 1-2 blade, hvor alle spildplanter endnu ikke er spiret frem, eller kommer for sent ud med sprøjten.

I denne vinterraps har spildkornet dræbt alle rapsplanter imellem halmstrengene, på grund af en for sen behandling.


Forfrugten var vinterbyg som blev høstet midt i juli. Halmen lå i noget tid på marken, men blev fjernet før såning. Vinterrapsen blev sået i stubben og behandlet fire uger efter såning med Focus Ultra. Under halmstrengen, hvor der var tilstrækkelig med fugt, spirede spildkornet, og da halmen blev fjernet visnede det fremspirede spildkorn væk inden såningen af rapsen. Der kom først regn efter rapsen var begyndt at spire, og spildkornet spirede også, men mest massivt imellem halmstrengene, hvor spildkornet pga. af tørken ikke tidligere var spiret, og dermed udkonkurrede rapsen. Östergötland, Sverige 2018

Bekæmpes spildkorn ikke rettidigt bliver det stort og konkurrerer voldsomt med rapsen om plads, lys næring og vand. T.v. spildkorn bekæmpet med Focus Ultra + Dash.

Faktaboks

  • Tvangsmodning og små kerner i forfrugten gav flere spildkerner i efterfølgende vinterraps.
  • Mange undlod en pløjning, for ikke at udtørre jorden unødigt, hvilket gav flere spiredygtige kerner i det øverste jordlag.
  • Manglende nedbør gav dårlig fremspiring
  • Efterfølgende nedbør gav spiringsmulighed for dybereliggende kerner

Emneord BASF, sponsoreret

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.