Sprøjteforbud i Skanderborg: L&F går videre med sagen

Det faglige og juridiske grundlag for at gennemføre et sprøjteforbud er heller ikke i Skanderborg Kommune på plads ifølge Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer vil gå ind i sagen om sprøjteforbuddet, der er undervejs i Skanderborg Kommune. 

"Vi vil ikke stiltiende se på, at kommunen ødelægger landmændenes muligheder for at drive deres jord. I hvert fald ikke uden en kompensation, som holder dem skadesløse. Andre steder har tilbuddene til de berørte landmænd været helt uantagelige, og bliver det også tilfældet i Skanderborg, så må vi se på mulighederne, for eksempel en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet", siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Danske landmænd har lige som alle andre borgere behov for godt drikkevand, og Landbrug & Fødevarer deltager meget aktivt i arbejdet med at sikre overvågning af drikkevand og korrekt brug af pesticider, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

"Det danske overvågningssystem for pesticider er sandsynligvis verdens bedste, godkendelsesprocedurerne de strammeste, og vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Miljøstyrelsen og andre myndigheder på området", siger Lars Hvidtfeldt og fortsætter:

"Det er derfor meget beklageligt, at Skanderborg Kommune uden at have det faglige grundlag i orden og som en ren politisk manifestation nu vil indføre forbud mod brug af pesticider i et område af kommunen og dermed fratage 22 lodsejere mulighed for at drive deres jord".

Skanderborg Kommune følger med forbuddet linjen fra nabokommunen Aarhus og flere andre kommuner. De sager har Landbrug & Fødevarer påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er indtil nu faldet en enkelt afgørelse – i Egedal Kommune. Her gik kendelsen imod landbruget, og den sag er derfor på vej i retten.

"Skanderborg Kommunes forbud er desværre lige så ringe funderet i faglighed, som vi har set det i andre kommuner, hvor man heller ikke har kunnet påvise nødvendigheden af forbuddet", siger Lars Hvidtfeldt, som beklager, at kommunen ikke har haft vilje til en reel dialog med eksperter fra landbruget.

"Vi vil utrolig gerne samarbejde med kommunerne om at finde de rigtige løsninger, som alle parter kan have det godt med. Det lykkes heldigvis også nogle steder, men altså ikke i Skanderborg".

På den baggrund vil Landbrug & Fødevarer tage sagen videre fagligt og juridisk.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle