Større bonus på vej til naboer til vindmøller og solceller

Nu får borgere, som bliver tætte naboer til vindmøller og solceller, en forhøjelse af den årlige kontante bonus, som regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget indførte i efteråret 2019.

Som opfølgning på klimaftalen fra juni 2020 har regeringen torsdag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om en forhøjelse af bonussen til tætte naboer til kommende vindmøller og solceller.

Det skriver Klima- Energi og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Bonussen er med aftalen forhøjet til en gennemsnitlig årlig bonus på ca. 6.500 kr. om året for naboer til kommende landvindmøller og til ca. 2.500 kr. om året for naboer til kommende solcelleanlæg.

”Vindmøller og solceller er helt afgørende for at indfri vores ambitiøse klimamål. Men de er ikke altid populære naboer. Derfor er jeg glad for, at vi endnu en gang er blevet enige om at gøre forholdene for naboerne til fremtidens landvindmøller og solceller bedre. Jeg er glad for, at vi i et konstruktivt samarbejde med partierne så hurtigt har kunne sætte handling bag ordene i klimaaftalen fra juni, og med denne aftale sikrer forhøjelsen allerede fra 1. januar”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Bonusordningen giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en skattefri, årlig bonus finansieret af opstillerne af vedvarende energianlæg.

Bonussen baseres på en andel af værdien af produktionen fra anlægget og størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle