Stabschef kaldte aflivningen af mink 'en national nødsituation'

Det bekymrede ikke chefen for Den Nationale Operative Stab, at der var udfordringer med manglende lovhjemmel til at aflive mink.

Selv om chefen for Den Nationale Operative Stab, Uffe Stormly, kendte til manglende lovhjemmel til at aflive raske mink, fandt han ikke anledning til at nævne forbeholdet i sine instrukser til politienheder og myndigheder rundt i landet i november 2020.

Det fremgik torsdag af flere mødereferater, der under afhøringen af Uffe Stormly blev fremlagt i granskningskommissionen, der undersøger forløbet om aflivningen af alle mink i november 2020.

På et møde, der foregik blot tre timer efter at Uffe Stormly var blevet gjort bekendt med den manglende lovhjemmel, orienterede han sine medarbejdere og de mange politikredse om mink-indsatsen.

Helt præcist stod der: ’SC (stabschefen, red.) orienterede om, at det har højeste prioritet, at operationen vedrørende aflivning af al mink i Danmark gennemføres, og at der politisk er et ønske om, at dette effektueres inden for 10 dage’.

Regnede med hastelov

Han fandt dog ikke anledning til at nævne det i sine instrukser og ordrer til bl.a. politienhederne rundt i landet.

"Jeg havde fået at vide inden mødet, at der ville lægges op til et hastelovforslag", forklarede Uffe Stormly i granskningskommissionen.

"Jeg har tillid til, at det nok skulle komme på plads, før vi nåede til af aflive mink i zone 3«, forklarede han.

I flere mødereferater, som der blev fremlagt i kommissionen, gled hjemmelsspørgsmålet tilsyneladende 'lidt i baggrunden', som Minkkommissionens udspørger Jakob Lund Poulsen udtrykte det.

I stedet blev der på møderne brugt dramatiske udtryk som ’en national nødsituation’, og at alle ressourcer skulle målrettes minkindsatsen.

Da hjemmelsspørgsmålet nåede frem til offentligheden, lod det heller ikke til at bremse Uffe Stormly. På et møde i NOST'en sagde han ifølge et referat:

"Jeg var nødt til at være klar: At vi fortsætter i zone 1 og zone 2 og hos dem, der har givet samtykke til at få optalt mink i forhold til tempobonus", forklarede Uffe Stormly.

Han forklarede, at en egentlig aflivningsmission i zone 3 først ville komme på tale, når man var færdig i zone 1 og zone 2.

"Når vi nåede dertil, og inden vi skulle i gang med det, ville jeg sikre mig, at lovhjemlen var på plads"

Uffe Stormlys forklaring var den samme: Han havde tillid til, at lovgivningen ville komme på plads, og så derfor ikke anledning til at lægge vægt på den del.

Politichef klar med 'enkel plan'

Afhøringen af Uffe Stormly – og de dokumenter der blev fremvist i kommissionen - viste på flere punkter, at man fra den øverste politiledelse allerede før beslutningen blev truffet var sporet ind på en plan om at aflive alle mink.

Allerede mandag den 2. november om aftenen – altså et døgn før beslutningen blev truffet af regeringen – antydede en sms-korrespondance mellem dansk politis øverste ledelse i skikkelse af rigspolitichef Thorkild Fogde og politidirektør Lykke Sørensen, at man her var tilsyneladende var sporet ind på tanken om at aflive alle mink.

Klokken 21:48 skrev Thorkild Fogde i en SMS til Lykke Sørensen: 'De har angiveligt fundet en ny minkmutation".

16 minutter senere svarede hun: 'Enkel plan: beslutning om stop for mink i Danmark, aflivning af mink med gift med bistand fra forsvar og politi og afbrænding af de døde mink'.

Afhøringen af Uffe Stormly kredsede også om et andet centralt dokument, der flere gange har været behandlet i minkkommissionen. Det var et udkast til en operationsplan fra NOST'en, hvori der stod, at regeringen havde truffet beslutningen om at aflive alle mink.

Problemet var bare, at den beslutning først blev taget senere.

Uffe Stormly erindrede, at han fik opdraget fra enten politidirektør Lykke Sørensen eller rigspolitichef Thorkild Fogde. Han spurgte ikke ind til, hvad baggrunden var, oplyste ham.

Planen er interessant af flere grunde i hele minkforløbet.

For det første stod det som nævnt i planen beskrevet, at regeringen allerede har truffet beslutningen – men altså mange timer før, at regeringen reelt tog beslutningen.

For det andet er NOST'en ikke i sig selv en myndighed. Rent teknisk bistår den andre myndigheder, og det er dem, der skal have styr på hjemmel – de har såkaldt sektoransvar. I dette tilfælde Fødevarestyrelsen.

Derfor skal planer som disse er derfor typisk forbi de respektive myndigheder, før de tages i brug.

Ifølge Stormly blev planen dog ikke sendt forbi Fødevarestyrelsen, angiveligt fordi beslutningen om at aflive alle mink ikke var truffet. Men han beskrev, at det ville være det korrekte at gøre.

"Ja, hvis det var besluttet, så er det relevant at sende til høring i de relevante myndigheder".

Alligevel indgik planen som en del af bilagsmaterialet på mødet i regerigens koordinationsudvalg samme aften og nåede ikke forbi Fødevarestyrelsen.

Uffe Stormly blev nemlig om eftermiddagen den tirsdag den 3. november bedt om at sende den til Justitsministeriet.

Han kendte angiveligt ikke baggrunden for, hvorfor han blev bedt om at sende materialet til ministeriet.

Emneord

minkkommissionen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle