Stadig flere melder sig under de pløjefri faner

Flere og flere landmænd dropper ploven. Det mener formanden for FRDK, at der er mange gode grunde til.

FRDK har i det forgangne år oplevet en tilgang af medlemmer, så foreningen nu har 579.

Det er flere end nogensinde før.

Det mener foreningens formand Henrik Terp skyldes flere forhold.

»En sund jord giver sunde afgrøder med et dyrkningssystem, der både rummer fordele for landmænd og samfund«, sagde Henrik Terp på foreningens generalforsamling, som blev holdt hos Centrovice.

Han uddybede nogle af fordelene ved at drive jorden pløjefrit ved at pege på, at man gennem pløjefri dyrkning kan avle høje udbytter og afgrøder af en høj kvalitet. Samtidig med at det pløjefri dyrkningssystem kan løse samfundsudfordringer.

Det gælder ifølge Henrik Terp både i forhold til at lagre kulstof i jorden, øge biodiversiteten i agerlandet, hindre erosion, fastholde næringsstoffer i rodzonen, bruge mindre kunstgødning og mindske forbruget af pesticider.

»Det er således et meget miljøvenlig landbrugsdrift, og dermed netop det landbrug, samfundet efterlyser«, sagde Henrik Terp i sin formandsberetning.

Han tilføjede, at FRDK i flere år har fremhævet, at medlemmernes måde at dyrke jorden på forener det bedste fra det konventionelle og det økologiske dyrkningssystem. Det omformulerede han i sin beretning til, at man ved pløjefri dyrkning får mere for mindre, fordi naturlige biologiske processer klarer mere.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle