Stalddørssalg af æg bliver nu billigere

Politikerne har lyttet til forslag om billigere for stalddørssælgere. Forslaget er nu i høring og forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

I februar stillede foreningen Frit Fjerkræ forslag om en ny stalddørskontrol  og forslaget er nu kommet i høring.

"Fødevarestyrelsen har lyttet til vores forslag om at ændre på salmonellakontrollen for stalddørssælgere, så den fremover bliver baseret på samme metode som bruges hos store besætninger", skriver Frit Fjerkræ i en pressemeddelelse.

Indtil nu har det, i følge foreningen, været urimeligt dyrt for stalddørssælgerne at få kontrolleret for salmonella og dermed kunne sælge æg ved stalddøren. Takket forslaget bliver det fremover en del billigere at få foretaget salmonellakontrollen.

For stalddørsbesætninger bliver udgiften til salmonellakontrol, som nævnt, fremover 2029 kr omår. Hvor meget den enkelte besætning sparer i forhold til i dag afhænger af hvor stor besætninger er.

For en stalddørsbesætning med 40 høner vil der eksempelvis fremover være en besparelse på 2751 kr om året. Der er altså tale om mere end en halvering af udgiften til salmonellakontrollen med den nye kontrol.

Samtidig er der besparelser at hente på gødningsprøver og billigere kontrol af æg.

Besparelserne er beskrevet detaljeret på Frit Fjerkræs hjemmeside.

"Det er et stort skridt i den rigtige retning mod at gøre det lettere og billigere at sælge gode æg fra små besætninger, men vi vil i foreningen Frit Fjerkræ pege på, at det stadig er for besværligt og dyrt at få godkendt æg fra racehøns i stalddørssalg", lyder det fra foreningens formand, Finn Jensen.

"Fødevarestyrelsen holder stædigt fast i, at æg fra et stalddørssalg med racehøns (typisk bruges æglæggere fra statsgodkendte rugerier i stalddørssalg), skal godkendes via æg og blodprøver fra hele besætningen, inkl. haner og ungdyr der ikke er i æglægning. Det virker ærligt talt mærkeligt når det netop er kontrol af æg, der er erstattet af gødningsprøver i den løbende kontrol. Vi vil derfor opfordre Fødevarestyrelsen til at ændre reglerne på området omkring brug af racehøns til stalddørssalg, så æg fra racehøns kan godkendes til salmonellakontrolleret stalddørssalg baseret på gødningsprøver", siger han.

De nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle