Staldproducent runder milepæl - nu kan lugtfjerner komme på miljøansøgningen

JH Staldservice har fået en lugtfjerner på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Dermed kan det nye apparat, giver en lugtreduktion på 51 procent, indregnes i miljøansøgninger.

JH Staldservice har i flere år investeret stort i videreudviklingen af teknologi og produktprogram til gylleforsuring.

Den overordnede målsætning var, at virksomheden skulle kunne levere gylleforsuringsanlæg til produktion af alle husdyr, uanset om det var konventionelt eller økologisk. Samtidig skulle gyllen kunne anvendes på alle marker og i alle biogasanlæg.

Og nu kan JH Staldservice løfte sløret for, at virksomhedens produkt SmellFighter til svinestalde nu er optaget på Teknologilisten hos Miljøstyrelsen.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Dermed kan Smellfighter indregnes i miljøansøgninger med en lugtreduktion på 51 procent.

Helt overordnet bidrager gylleforsuringsanlægget og SmellFighter til, at landmanden kan opnå den højest mulige produktionstilladelse, samtidig med at udledningen af ammoniak, metangas, lattergas og svovlbrinte reduceres.

En milepæl

"Det er en utrolig vigtig milepæl, som nu er realiseret efter et godt samarbejde med SEGES, som har forestået testen af vores SmellFighter anlæg", siger adm. direktør Lars Rahbæk.

SmellFighter er en mekanisk overbygning på JH/Infarm gylleforsuringsanlægget og kan eftermonteres af JH Staldservice på alle eksisterende JH og Infarm gylleforsuringsanlæg.

Det kræver ikke bygningsændringer, og SmellFighter kører automatisk sammen med det eksisterende gylleforsuringsanlæg.

Den opnåede lugtreduktion på 51 % er en total reduktion fra hele staldanlægget, hvilket bidrager til et markant bedre indeklima og arbejdsmiljø, lyder det fra staldproducenten.

Derudover giver SmellFighter en lang række fordele i driften. Man har større mulighed for at anvende halm i eksisterende stalde, da det løbende bliver fjernet, og dermed ikke giver problemer med flydelag i gyllekummerne.

Væskedelen fra SmellFighter, hvor tørstofdelen er frasepareret, kan hurtigere pumpes tilbage i stalden. Fiberdelen kan anvendes målrettet til jordforbedring på udvalgte arealer, og fiberdelen fra separationen er velegnet til biogasanlæg.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle