Staten benytter selv støtte-fidus til at undgå støtteloft

Naturstyrelsen søger EU-støtte fra 15 forskellige CVR-numre. Landbrugsstyrelsen erkender, at der er sket en fejl i sagsbehandlingen.

Det er ikke kun en række landmænd, der har kunnet modtage mere landbrugsstøtte ved at opdele bedriften i flere CVR-numre.

Det samme har staten i form af Naturstyrelsen gjort.

Da Rigsrevisionen i maj udkom med en sønderlemmende kritik af Landbrugsstyrelsens kontrol med udbetaling af landbrugsstøtte, fyldte Naturstyrelsens praksis ikke så meget.

Her var der fokus på de landmænd, der har omgået støtteloftet.

I en aktindsigt, LandbrugsAvisen har fået, fremgår det dog, at Naturstyrelsen har søgt støtte under 15 forskellige lokale CVR-numre.

Kritiseret praksis

Hele miseren handler om, at Landbrugsstyrelsen ser på CVR-numre, ikke ejerskaber, når de kontrollerer udbetaling af landbrugsstøtte.

Da der er et loft over, hvor meget støtte man kan få, kan det omgås ved at samme ejer opretter flere CVR-numre.

Landbrugsstyrelsens praksis bliver kritiseret og sat spørgsmålstegn ved af Rigsrevisionen, fremgår det i et notat fra oktober 2020 fra Landbrugsstyrelsen:

"(...) idet Intern Revision i forbindelse med revisionen er blevet opmærksom på, at Naturstyrelsen har oprettet 15 lokale enheder under Naturstyrelsen, som hver for sig (med hver sit CVR nummer) søger støtte (...)".

Den interne revision kommer i notatet frem til, at det havde været mere korrekt, hvis der var lavet en samlet ansøgning fra Naturstyrelsen.

Fulgt instrukser

LandbrugsAvisen har foreholdt Naturstyrelsen oplysningerne, og her peger svarene i én retning: Landbrugsstyrelsen.

I et skriftligt svar skriver Naturstyrelsen, at den altid har været opdelt i lokale enheder, og at man har fulgt instrukser fra Landbrugsstyrelsen.

Styrelsen skriver videre, at man faktisk har forsøgt at samle enhederne, dog af andre årsager, i 2013, men det blev droppet.

"(...) hvorfor det i fuld forståelse med Landbrugsstyrelsen blev besluttet at fastholde separate CVR-nr. til benyttelse på Landbrugsområdet".

Selv om der i oktober kom fokus på Naturstyrelsens 15 enheder, er der ikke lagt op til ændringer hos styrelsen.

"(...) men (Naturstyrelsen, red.) efterlever selvfølgelig de eventuelle yderligere anvisninger, der måtte komme fra den ansvarlige myndighed på området", lyder det i svaret til LandbrugsAvisen.

landbrugsstyrelsen erkender fejl

Hos Landbrugsstyrelsen bekræfter man Naturstyrelsens forklaring.

Her lyder det, at en opdelingen af ansøgningen fra Naturstyrelsens mere end 4.000 marker ville blive så omfattende, at Landbrugsstyrelsens IT-systemer ikke ville kunne håndtere det.

"Landbrugsstyrelsen vurderer ikke, at Naturstyrelsen opdelte sin ansøgning med det formål at omgå støttelofterne, men gjorde det, fordi Landbrugsstyrelsen udtrykkeligt bad om det", oplyser Landbrugsstyrelsen.

Samme styrelse erkender, at der er sket en administrativ fejl, da alle ansøgningerne fra Naturstyrelsen burde have været sagsbehandlet som én ansøgning i forhold til lofter, sanktioner og andre begrænsninger.

"Landbrugsstyrelsen vil sikre, at dette sker fremadrettet og vil samtidig undersøge, om der er grundlag for at kræve støtte for tidligere år tilbagebetalt".

Opdateret kl 17:57 med en kommentar fra Landbrugsstyrelsen.

Faktaboks

Om støttesagen

  • I maj kom en rapport fra Rigsrevisionen, der kraftigt kritiserer Landbrugsstyrelsen for mangelfuld kontrol med
  • udbetaling af landbrugsstøtte.
  • Landmænd har fået mere støtte, end de var berettiget til, og det samme har staten.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle