Staten investerer millioner i stort korn-projekt i Indien

Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) har investeret 95 mio. kr. i et kornopbevarings-projekt i Indien, der skal forhindre fødevaremangel. Det er en af de største investeringer på landbrugsfonden har gjort.

I Indien er der store problemer med at skaffe nok lagerfaciliteter til bøndernes høstede korn, og ofte ender kornet i store bunker udendørs, hvorfor en del bliver stjålet af vinden eller går til på grund af vejr eller skadedyr.

Faktisk anslår man, at op mod 40 procent af Indiens kornproduktion går tabt hvert år. Et stort problem for landet, hvor mange millioner mennesker fortsat er underernærede.

Derfor har den indiske regering iværksat et stort projekt, hvor private virksomheder er inviteret til at finansiere, opføre og drive nye lagerfaciliteter i hele landet. Konkret udbyder det statsejede indiske selskab Food Corporation of India (FCI) opførelsen af mere end 200 moderne lagerterminaler med en samlet kapacitet på 10 mio. ton.

IFU, statens selvstændige investeringsfond, der blandt andet arbejder med store millioninvesteringer i landbrug i udviklingslande, har nu investeret 95 mio. danske kr. i projektet. En af de største investeringer i landbrug, som IFU har gjort sig.

"Det er klart i den øvre ende af IFU's investeringer på landbrug", siger Emil Sierczynski, der er senior investment manager hos IFU, og som har siddet med den indiske investering.

 

Skal give overskud og udvikling

IFU skal både sikre sig, at investeringerne giver et positivt afkast, og at de gør godt i udviklingslandene.

"Vi kan se et attraktivt forhold mellem afkast og risiko ved den her investering, for der er en garanteret leje på terminalerne i 30 år, så vi er sikret en lejeindtægt, og så kan vi også se en klar udviklingseffekt ved den. Der er kolossale problemer med at kornet går til spilde, og med den her investering kan vi være med til at gøre noget ved det", forklarer han investeringen.

IFU har blandt andet investeret i projekter med Scandinavian Farms (200 mio. kr.), DLG (49,6 mio. kr.) og Haldor Topsøe (212,6 mio. kr.) i blandt andet Kina, Indien og Bangladesh.

SKAL BYGGE MINDST SYV KORNTERMINALER 

Helt konkret har IFU, gennem Danish SDG Investment Fund som de forvalter, investeret i det indiske selskab Leap India Food & Logistics, der allerede har vundet udbuddet på at bygge syv kornterminaler på i alt 350.000 ton - og går efter at vinde mindst lige så mange med IFU's investering.

"Der er ingen anlæg, som står færdige endnu, så de skal bruge vores kapital til dels at udføre de allerede vundne udbud og delt til at komme i betragtning til og realisere yderligere anlæg", siger Emil Sierczynski

Den første kornterminal bliver færdiggjort i år. Lagerfaciliteterne skal bestå af moderne stålsiloer og også infrastruktur som veje og jernbaner til og fra terminalerne.

Emil Sierczynski vil dog ikke sige noget om, hvad fonden regner med af afkast. Generelt sigter IFU dog efter et solidt afkast, og har stilet efter et afkast på 10-12 procent i snit, oplyser han.

Efterlyser dansk partner 

Indtil for få år siden har IFU skulle have en dansk partner i de projekter, som den statslige fond har investeret i. Men det er nu blevet ændret, så IFU eksempelvis kan bringe danske leverandører af teknologi i spil efter selve investeringen er gjort.

"Der findes et par danske virksomheder, der sagtens kunne komme på tale som leverandører, og vores netværk er noget af det, vi vil byde ind med. Når det er sagt, skal det selvfølgelige være konkurrencedygtigt", siger Emil Sierczynski.

Blandt andet den danske virksomhed Cimbria leverede i 2017 1,38 mio. ton silokapacitet til Egypten. Det betragtedes dengang som verdens største ordre på kornsiloer til en værdi af over 100 mio. USD for Cimbria.

Faktaboks

IFU - hvad er det?

  • IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.
  • IFU er derudover forvalter af flere andre investeringsfonde, blandt andet Dansh SDG Investment Fund, hvor en række store pensionsselskaber som blandt andet PKA, PensionDanmark, PFA, ATP, P+ og Pensam er investorer.
  • IFU yder ikke bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag.
  • Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital i form af egenkapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande. Samtidig yder IFU rådgivning i forbindelse med etableringen og de første års drift af selskaberne, typisk indtil de er økonomisk bæredygtige.
  • IFU’s investering mobiliserer anden kapital med en faktor 8x ca. Det vil sige for hver IFU krone investeret, investerer øvrige aktionærer og lånegivere otte kroner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle