Staten sætter landbrug til salg

94 hektar landbrugsjord og forsøgsgartneri sættes til salg af statens ejendomsselskab.

Staten sætter nu det fynske forsøgsgartneri i Årslev til salg. Det sker med 94 hektar landbrugsjord, væksthuse/drivhuse, laboratorier, lader, værksteder og også maskinhaller.

Det skriver statens ejendomsselskab Freja i en pressemeddelelse.

Ejendommen Kirstinebjergvej i Årslev syd for Odense har i mange år været anvendt til forsøgsgartneri og af omtalen fremgår det da også, at Aarhus Universitet fortsat anvender fem bygninger.

Det fremgår af prospektet, at disse lejemål ikke kan opsiges af udlejer. En anden udlejer har et par bygninger, men her er der tidsbegrænsning på til juli i år.

Ingen offentlig pris

I alt er der 41 bygninger på ejendommen med i alt 11.531 kvadratmeter bebyggelse.

Hele ejendommen ligger i landzone og er omfattet af landbrugspligt.

De 94 hektar er i stort omfang udlagt til forsøgsmarker med læbælter og køreveje, skriver Freja.

Der fremgår ingen pris i salgsannoncen, der kan ses her. Men den offentlige ejendomsværdi var i 2018 på 48 mio. kr. Heraf var grundværdien på knap 6 mio. kr.

Ud over landbruget i Årslev er også en række øvrige ejendomme sat til salg. Det handler blandt andet om Bygholm Hovedgård ved Horsens, der tidligere har været anvendt som forsøgsgård, men nu kun omfatter bygningsmassen. Derudover en række andre tidligere landbrugsejendomme og bondegårde, blandt andet anvendt af Naturstyrelsen, men i dag ikke omfattet af jordtilliggender.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle