Statsadvokaten opgiver sag mod svinetransportør

Tysk datterselskabs kørsel med dansk moderselskabs dyr var ikke ulovlig cabotage-kørsel.

Et seks et halvt år gammelt retsopgør om transport af levende svin blev opgivet af anklagemyndigheden her til morgen. Det betyder at en tysk vognmand, som var datterselskab hos svineeksportøren Niels Vinderslev, ikke kørte ulovligt med grise. Det oplyser advokat Hans Sønderby fra advokatfirmaet Sønderby Legal, der har ført sagen.

Ifølge Hans Sønderby er begrundelsen fra Statsadvokaten, at der ikke er udsigt til at få vognmanden dømt.

Danske svin - tyske nummerplader

Niels Vinderslevs tyske vognmandsselskab var i første omgang tiltalt for i 2010 at have transporteret dyr »for fremmed regning« i strid med EU’s regler om cabotage-kørsel.

EU’s cabotageregler handler om, i hvilke situationer en lastbil, der kommer fra et andet EU-land, har ret til at køre indenrigsture i det land, hvor den befinder sig, efter aflæsning af det internationale læs.

Niels Vinderslevs tyske vognmands tysk-indregistrerede lastbiler kører dyr rundt i Danmark. Tiltalen gik på, at kørslerne var foretaget, selvom der ifølge EU’s cabotageregler højst kunne udføres én cabotagekørsel inden for tre dage fra køretøjets indrejse i Danmark uden last.

To sejre

Niels vinderslev vandt allerede første slag ved retten i Horsens i september 2013, hvor retten fandt, at kørslerne ikke var sket »for fremmed regning,« fordi dyrene tilhørte moderselskabet. Retten i Horsens frifandt. Statsadvokaten ankede til Landsretten, men opgav i 2015 ankesagen.

Anklagemyndigheden indledte en række nye sager mod selskabet. Nu drejede det sig angiveligt om ulovlig cabotagekørsel i 2013.

Niels Vinderslev fastholdt sin EU-retlige fortolkning, og mente ikke at det tyske selskabs kørsel med det danske moderselskabs dyr er »fremmed regning.« Desuden henviste selskabet til, at sagen måtte bortfalde, fordi sagen fra retten i Horsens står ved magt. Det afviste byretten i første omgang at tage stilling til, men nåede aldrig at afgøre spørgsmålet endeligt, da Statsadvokaten nu har trukket sagen.

 

Glædeligt udfald

Niels Vinderslev, indehaver af selskabet, glæder sig over udfaldet.

”Vi kører efter reglerne. Vi har kun danske chauffører og de får dansk løn efter overenskomsten. Vi kører kun med vores egne grise, som vi har købt og betalt, vi udbyder ikke kørsel for andre. Så det har intet med cabotagekørsel at gøre,” siger han.

Når hans vogne kører på tyske nummerplader skyldes det, der i 2004 kom danske særregler, så man kun måtte køre med grise i to og ikke tre etager.

”Jeg havde ikke plads til at nedsætte min kapacitet med en tredjedel, og det kørte fint indtil sagerne opstod i 2010,” siger han. 

 

Opdateret kl. 16.08 med kommentar fra Niels Vinderslev

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle