Statsstøtte: Sådan klarer man tørken i andre lande

Sverige og Polen har allerede lovet landmændene kontant hjælp og flere andre lande kigger på muligheden.

Store dele af EU er ramt af tørke, og EU har derfor valgt at lempe på en række regler. Det kan gøre situationen lettere for nogle landmænd. EU har givet grønt lys for at udbetale en del af støtten, allerede i oktober, hvilket dog ikke vil finde sted i Danmark på grund af Landbrugsstyrelsens udfordringer med IT.

Ud over de lempelser har medlemslandene mulighed for at lave egne tørkepakker, når visse betingelser er opfyldt. Hvis udbytterne er 30 procent lavere end normalt, og der er dømt »naturkatastrofe«, kan landene yde en støtte på 80 procent af tabet for eksempel til indkøb af foder.

Landene kan også betale støtte efter den såkaldte deminimis ordning. Her kan man betale op til 15.000 euro (112.500 kr., red.) pr. landmand over tre år.

Kompliceret

Det er dog ikke så enkelt, som det lyder.

Deminimisordningen er allerede i brug i Danmark til flere andre ordninger, så mange har nået loftet og kan ikke få flere penge fra ordningen. Statsstøttevejen i forbindelse med naturkatastrofe er heller ikke så enkel. Tabet skal for eksempel gøres uvildigt op på hver enkelt bedrift

Flere andre landes regeringer har allerede lovet deres landmænd penge.

Sverige

Den svenske regering har lovet, hvad der svarer til 870 mio. danske kr. i krisehjælp. Hjælpen skal komme som direkte hjælp af nationale midler. Slagterikontrolafgiften reduceres med 43 mio. kr. i et år. I 2018 udbetales 290 mio. kr. til mælke og kødproducenterne. I 2019 udbetales 760 mio. svenske kr., der også kan komme planteavlere til gode. Regeringen vil arbejde for tidlig udbetaling af EU-støtte, og økologer har fået dispensationer i forhold til foder. Et gennemsnitligt landbrug vil modtage 43.000 kr. i støtte. Hjælp til landbruget er blevet en del af den forestående valgkamp, og Centerpartiet kræver en hjælp på 5,7 mia. svenske kr. til landbruget.

Polen

Det polske parlament har besluttet at bruge 1,4 mia. kr. på at hjælpe landmænd, der lider under tørke eller oversvømmelse. Tørke har påvirket 63 procent af det dyrkede areal, og 111.800 landmænd er ramt. I det sydlige Polen er afgrøder ødelagt af oversvømmelse. 1,2 mia. kr. er øremærket landmænd, der har tabt mindst 30 procent af det normale udbytte. 100 mio. kr. er øremærket til støtte til renteudgifter.

Klik på billede for at forstørre

tørke europa

Letland

Den lettiske regering har erklæret tørkesituationen som en national katastrofe. Bankerne har derfor fået midlertidigt forbud mod at begynde konkurssager i landbruget.

Norge

I Norge går et flertal af i det norske storting ind for, at landbruget skal have en økonomisk hjælpepakke. I Sydnorge høster de kun 40 procent af det normale udbytte. Der forhandles om direkte erstatning af høsttab og om lempede administrative regler. Der er endnu ingen konkrete beløb på bordet.

Tyskland

I Tyskland har landbrugets repræsentanter har efterspurgt 1 mia. euro i støtte. Ifølge formanden for Bauernverband ligger tabet på 1,4 mia. euro, cirka 20 procent under det normale. Regeringen er positiv over for at hjælpe, men vil afvente og se de konkrete høstresultater sidst i august, før de gør noget. Pengene er nationale.

Andre lande

I de fleste andre lande har regeringerne lempet på de regler, som landmænd har svært ved at leve op til på grund af tørken, for eksempel datoer for etablering af efterafgrøder. Samtidig har man ligesom i Danmark sagt ja til at man kan bruge brak og bræmmer til foder med mere.

Læs mere i LandbrugsAvisen i dag torsdag

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle