Steen Bitsch: "Andelstanken som grundsubstans er meget intelligent"

Fokus på kerneforretningen, men også mod til at gå nye veje og se muligheder i for eksempel økologi, søstjerner og non-gm-foder. Det er, hvad der skal til for at skabe vækst til grovvarebranchen og dermed medlemmer og kunder i fremtiden. Det mener Steen Bitsch fra Vestjyllands Andel. Han er kendt som en dygtig direktør og en andelsmand med stærke holdninger.

Der er energi i Steen Bitsch’s blik, da han tager imod med mobilen mod det ene øre. Samtalen afsluttes kort efter, mobilen lægges i lommen, og selvom den brummer flere gange i løbet af interviewet, får den lov at blive liggende.

I foråret 2017 tiltrådte han som ny direktør for Vestjyllands Andel. Ved direktørskiftet fremgik det, at manden, som skal sikre Vestjyllands Andels fortsatte udvikling, både er handelsmand og andelsmand.

»Jeg kommer ud af en andelsfamilie, men var temmelig uenig med min far omkring andelshalløjet – jeg syntes, det var et levn fra gamle dage. Men set over tid og med den erfaring, jeg har fået, må jeg bare konstatere, at andelstanken som grundsubstans er meget intelligent«.

Hvorfor?

»Bl.a. fordi den gør det let at lave generationsskifte. Vi tømmer jo ikke andelsselskabet, hver gang der skal skiftes til næste generation. Det gør man på landbrugene, og vi kan jo se, hvor stor en udfordring det er, hver gang man genopbygger gælden. Derudover er det vigtigt at have det lange perspektiv i virksomhederne i forhold til at skabe relationer og vækst«, mener Steen Bitsch.

»Deleøkonomi er blevet en megatrend i verden. Andelsbevægelsen er grundlæggende en deleøkonomi, og jeg tænker ikke, at vi er ved at uddø. Jeg tænker ikke, at vores fundament, vores ide, vores ideal, vores grundprincipper er håbløst forældede og uden substans. Det er klart, at vi er nødt til at skulle genopfinde os selv en gang imellem – det skal alle virksomheder. Men alene hele digitaliseringen vil komme til at forandre mange ting og skabe nye muligheder«.

Vækst er nødvendigt

Der står også vækst på Vestjyllands Andels strategiplan for at sikre konkurrenceevnen.

»Hvis danske landbrugsvirksomheder fortsat vil kunne spille en rolle og matche de store virksomheder på internationalt plan, er vi nødt til at have større volumen. Vestjyllands Andel skal være dobbelt så stor. Ikke bare for at være dobbelt så store, men fordi det vil styrke vores indkøb og give en god balance i branchen«, siger han og er ikke i tvivl om, at årene fremover generelt byder på yderligere konsolidering i branchen.

Men man skal vokse med fornuft, pointerer han, og med fokus på udvikling af kerneforretningen og identificering af, hvor i forretningen værdierne ligger.

»Væksten i landbruget tilbage i 90erne var knap så meget drevet af fornuft som af en fordi-vi-kan-strategi. Man kunne alting. Nogle virksomheder afsøgte grænser i forhold til kerneforretningen, og den grænseafsøgning påvirkede nogle af virksomhederne negativt«.

Selv rykkede han fra DLG ind i Danespos ledelse i 2007. En tid, hvor der var krise i selskabet:

»Danespo havde købt mange forskellige ting, som var langt, langt væk fra kerneforretningen«.

Nu begyndte, med inspiration fra genopretningen af LEGO, en turn-around med frasalg og lukning af nogle af forretningseventyrene, mens kerne-områderne blev samlet og styrket. Det lykkedes.

Læringen er lysende klar, og væksten i Vestjyllands Andel kommer under Steen Bitsch’s ledelse til at handle om at styrke kerneforretningen ved at opdyrke niche-områder.

Nicherne

Vestjyllands Andel er i de senere år vokset betydeligt på økologi.

»Mange har sagt, at økologi har ikke nogen gang på jorden, og jeg vil ikke afvise, at jeg selv en gang har sagt det samme... Men alle må indrømme, at det er kommet for at blive, og nu har vi sat os i spidsen på økologi«.

Svineproducent dropper øko-griseSvin 17. september · 06:57

En anden niche, som Vestjyllands Andel har investeret i for at skabe vækst, er non-gm foder. En beslutning baseret på Arlas nye non-gm koncept og – igen – forbrugertrends. Allerede for 10 år siden i DLG arbejdede Steen Bitsch med non-gm konceptet, fordi Danish Crown lancerede en non-gm gris. Men det var for tidligt og lønnede sig ikke i markedet. Projektet blev droppet igen.

»Men vi lærte en masse og gjorde nogle væsentlige erfaringer, som jeg har brugt nu, hvor vi har omlagt vores fabrik i Nordenskov«.

Allernyeste idé til vækst er proteintilskud til øko-foder, udvundet af søstjerner fra Limfjorden.

»Og her ser vi muligheden for at skabe en lokal produktion af bæredygtig protein, ovenikøbet udvundet ved brug af overskudsvarme fra et biogasanlæg«.

En modig beslutning, erkender han, men ledelse handler også om at turde træffe modige beslutninger.

»Det handler om at tage pejling af omverden, af politiske vinde, om at lytte til dine medarbejdere, og hvad du selv tror på. Om at se på kpi’er, produktionsomkostninger og nøgletal og på den måde samle substans nok til at lægge op til en beslutning. Det handler om at spore, hvor værdien ligger i vores fremtidige virke«.

Bevægelserne i samfundet

Og nogle gange peger analyserne på, at potentielt kontroversielle valg kan være en god forretning. Det er Steen Bitsch meget afklaret med.

»Landbruget kan bruge mange ressourcer på at debattere, om for eksempel økologi er bæredygtigt eller ej, men forbrugerne er ligeglade. De har besluttet sig for, at de vil købe økologi, og så skal vi jo producere det. Punktum. Den er ikke længere«.

»Så kan man sige, det er ikke fair, og det er ikke dit og dat. Nej, men når 40 procent af al offentligt indkøb skal være økologisk, er det et vink med en vognstang fra politisk side om, at nu bliver det økologisk. Det kan ikke nytte noget at sidde og vente på, at det går over. Det går ikke over«, siger han og fastslår:

»Landbruget er et reguleret erhverv, og vi nødt til at kende vores politiske udgangspunkt for de investeringer og chancer, som vi går og tager«.

Fremtidens udfordringer

Hvad er landbrugets og grovvarebranchens udfordringer fremover?

»For de enkelte landbrug bliver udfordringen ud over at skabe finansiering at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det bliver svært. Så mange af landbrugsvirksomhedernes udfordringer i fremtiden bliver HR-udfordringer, tror jeg«.

»For andelsselskaberne – og også for landboforeningerne – ser jeg en stor udfordring i at få folkevalgte. Det er nok lidt som i de politiske partier: Folk vil gerne gå og mene noget om alting, men de gider ikke tage politisk ansvar og gå ind et parti og forsøge at få indflydelse. Og jeg forstår det da godt, for som folkevalgt skal man kunne leve med hele tiden at få lussinger fra folk, der ikke har sat sig ind i tingene. Men dér vælger den unge landmand, som har 2.000 søer, 400 ha, 25 ukrainere, 3 børn og en kone, der arbejder ude, måske håndboldtræning i stedet«.

En anden udfordring for landbruget ligger i, at ejerskabet af jorden og produktionsapparatet nu reelt er skilt ad på grund af landbrugsloven, påpeger Steen Bitsch.

»Jorden vil typisk blive finansieret af folk, der har lang tilbagebetalingshorisont, hvorimod dyrene typisk vil blive ejet af folk med kortere investeringshorisont«, vurderer han.

»Det betyder så også, at husdyrproducenter vil købe korn, når det billigt, og planteavlere vil sælge, når det er dyrt. Det vil alt andet lige give en interessekonflikt. Noget af vores fremtidige eksistensberettigelse kommer til bestå i at håndtere den interessekonflikt. Grovvarebranchen har konkret en opgave i at retfærdiggøre vores tilstedeværelse som den, der køber og sælger og leverer en ordentlig og fornuftig service og skaber produktudvikling, der giver resultater i deres besætninger. Og måden, vi handler på, kræver nytænkning. Hvordan kan vi tilbyde kunder noget, som er interessant? Det er jeg ikke færdig med at tænke over«.

Faktaboks

Blå Bog: 
Steen Bitsch

  • Født 5. februar 1965
  • Uddannet agrarøkonom
  • Fra 1. juli 2017 CEO Vestjyllands Andel. Tidligere Superfos, DLG og Danespo.

VESTJYLLANDS ANDEL

  • Omsætning 1,95 mia. kr,, årets resultat 132,7 mio. kr., egenkapital 883 mio. kr.
  • 3.920 medlemmer
  • 185 medarbejdere
  • www.vja.dk

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu